Thông tin đấu thầu

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thông báo mời chào hàng

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản mời chào hàng các gói thầu sau:

Công ty TNHH Lợn giống ngoại Thái Dương thông báo mời thầu

Công ty TNHH Lợn giống ngoại Thái Dương tổ chức đấu thầu gói thầu: Nhập khẩu lợn giống Landrace và Yorkshire cấp cụ kỵ.

Trung tâm giống lợn chất lượng cao – Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo mời thầu

Trung tâm giống lợn chất lượng cao tổ chức đấu thầu gói thầu: Nhập khẩu vịt giống chuyên thịt Star 53 ông bà từ Cộng hòa Pháp.

Văn phòng Bộ Nông nghiệp và PTNT thông báo mời thầu

Văn phòng Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức đấu thầu gói thầu số 3:Hạ tầng kỹ thuật; cải tạo các nhà làm việc A1, A3, A5, A7, B1 và điện trong nhà làm việc A1, A7, B1.

Ban Quản lý dự án Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam bộ thông báo mời thầu

Ban Quản lý dự án Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam bộ tổ chức đấu thầu gói thầu: Trang thiết bị phục vụ đào tạo.