Vì sự tiến bộ của phụ nữ
Lọc

Công văn Số 1519/BNN-TCCB về triển khai Kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020

(Mard-07/12/2016) - Công văn Số 1519/BNN-TCCB về triển khai Kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020.

Công văn Số 3041/BNN-TCCB về triển khai Đề án thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020

(Mard-07/12/2016) - Công văn Số 3041/BNN-TCCB về triển khai Đề án thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020.

Công văn Số 4764/BNN-TCCB về Triển khai công tác gia đình và tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016

(Mard-07/12/2016) - Công văn Số 4764/BNN-TCCB về Triển khai công tác gia đình và tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016.

Hội thi “Nét đẹp công sở” năm 2016

(Mard-05/12/2016) Sáng ngày 29/11, tại Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ đã thực hiện tổ chức Hội thi “Nét đẹp công sở” năm 2016.

Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 về việc phê duyệt Đề án thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020

(Mard-12/04/2016) - Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 về việc phê duyệt Đề án thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020

Hướng dẫn số 156/HD-UBQG ngày 26/11/2004 về Hướng dẫn tổ chức hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ

(Mard-18/03/2016) - Hướng dẫn số 156/HD-UBQG ngày 26/11/2004 về Hướng dẫn tổ chức hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ

Phê duyệt Kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(Mard-01/03/2016) - Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Vai trò của truyền thông trong việc tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong Quốc hội và HĐND các cấp

(Mard-26/02/2016) - Sáng ngày 25/2, Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao tổ chức Tọa đàm “Vai trò của truyền thông nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp”.
Các tin đã đưa
Liên kết
Số lượt truy cập