Nông thôn mới

Tạo điều kiện để người dân tiếp cận Quỹ hỗ trợ nông dân

(Mard-24/3/2017) - Ngoài việc vận động thêm nguồn vốn, công tác Hội cần tăng cường hỗ trợ liên kết chuỗi để vốn Quỹ hỗ trợ đến với nông dân ngày càng phát huy hiệu quả. Đó là một trong những chỉ đạo của Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Hồng Lý trong buổi kiểm tra nguồn quỹ hỗ trợ nông dân (QHTND) tại huyện Long Thành (Đồng Nai) ngày 22/3.

Xây dựng NTM trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện

(Mard-21/3/2017) - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về xây dựng Đề án xây dựng NTM trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017 - 2020.

Đô thị hóa khu vực nông thôn phải hướng tới 'đô thị xanh'

(Mard-10/03/2017) - Chiều 9/3, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp cho ý kiến về Đề án xây dựng nông thôn mới (NTM) trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017 - 2020.

Nông thôn phát triển nhưng an ninh phải giữ vững

(Mard-07/03/2017) - Theo số liệu khảo sát, thống kê, trong số gần 2.600 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), tiêu chí số 19 về quốc phòng, an ninh luôn thuộc tốp những tiêu chí đạt tỉ lệ cao nhất.

Người dân là chủ thể, DN là động lực phát triển kinh tế phi nông nghiệp

(Mard-03/03/2017) - Kết luận Hội nghị do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) và tỉnh Quảng Ninh tổ chức ngày 2/3, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đặc biệt nhấn mạnh vai trò của người dân, doanh nghiệp trong phát triển kinh tế phi nông nghiệp nói chung, coi đây là giải pháp quan trọng để tái cấu trúc sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

Phát triển mỗi xã một sản phẩm trong xây dựng nông thôn mới

(Mard-02/03/2017) - Sáng nay (2/3) tại TP. Hạ Long (Quảng Ninh), Bộ NN&PTNT tổ chức Hội nghị phát triển mỗi xã một sản phẩm trong xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Mỗi xã một sản phẩm gắn với xây dựng NTM

(Mard-27/02/2017) - Trong Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016 - 2020, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo phải tập trung “Phát triển SX gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân”.

Xây dựng cánh đồng mẫu lớn tại các vùng trồng lúa chủ yếu

(Mard-21/02/2017): Việc xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn trong sản xuất lúa, đặc biệt cả 2 dạng hình sản xuất lúa giống và lúa thương phẩm kết hợp đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật (TBKT) trong sản xuất lúa, tạo mối liên kết bền vững giữa các hộ nông dân trên cùng cánh đồng, liên kết nông dân và doanh nghiệp để tạo ra khối lượng hàng hóa lớn, hiệu quả kinh tế, môi trường và xã hội cao là rất cần thiết.

Thi đua sản xuất trong 'Ngày hội xuống đồng - Xây dựng NTM

(Mard-20/02/2017) - Chủ tịch TƯ Hội NDVN Lại Xuân Môn khẳng định, ngày hội xuống đồng - xây dựng NTM năm nay diễn ra trên tinh thần tôn vinh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam.

Hà Giang: Những kết quả nổi bật về xây dựng Nông thôn mới trong năm 2016

(Mard-8/2/2017): Hà Giang là một tỉnh miền núi biên giới phía Bắc có 6/11 huyện thành phố thuộc diện huyện nghèo được thụ hưởng các chính sách theo Nghị quyết 30a của Chính phủ. Bên cạnh đó, Hà Giang còn là nơi cư  trú của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số như Mông, Na Chí, Nùng, Pu Péo, Lô Lô, Sán Dìu, Hoa, Giấy…
Liên kết
Số lượt truy cập