ICT Index

Công văn số 6067/BNN-TH ngày 19/7/2016 về việc cung cấp mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT năm 2016

Đề nghị các đơn vị gửi phiếu điều tra trước ngày 12/8/2016 theo địa chỉ: Trung tâm Tin học và thống kê - Nhà B5, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình , Hà Nội. Điện thoại: (04)37332160 (máy lẻ 306;307); Fax: (04)38230381; gửi trước bản điện tử về địa chỉ Email: dieutra@mard.gov.vn

Công bố xếp hạng ICT Index 2011 các đơn vị trong Ngành NN và PTNT

Công bố điều tra xếp hạng về mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT các đơn vị trong Ngành NN và PTNT (MARD ICT Index 2011)
Liên kết
Số lượt truy cập