ICT Index

Công văn số 6067/BNN-TH ngày 19/7/2016 về việc cung cấp mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT năm 2016

Đề nghị các đơn vị gửi phiếu điều tra trước ngày 12/8/2016 theo địa chỉ: Trung tâm Tin học và thống kê - Nhà B5, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình , Hà Nội. Điện thoại: (04)37332160 (máy lẻ 306;307); Fax: (04)38230381; gửi trước bản điện tử về địa chỉ Email: dieutra@mard.gov.vn
Liên kết
Số lượt truy cập