Thông báo tuyển sinh đào tạo SĐH nước ngoài Chương trình CNSH nông nghiệp và Thuỷ sản năm 2011

Thực hiện Quyết định số 11/2006/QĐ-TTg ngày 12/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020” và Quyết định số 97/2007/QĐ-TTg ngày 29/6/2007 về “Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực Thuỷ sản”; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tuyển sinh đào tạo sau đại học trình độ (Thạc sỹ, Tiến sỹ) ở nước ngoài trên cơ sở các lĩnh vực cơ bản của Công nghệ sinh học: Công nghệ gen, Công nghệ tế bào, Công nghệ vi sinh, Enzym và Protein.
Chương trình sẽ bổ túc kiến thức về công nghệ sinh học và tiếng Anh cho học viên, hỗ trợ lựa chọn nước và khoá đào tạo: Mỹ, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Pháp, Trung Quốc và một số nước khác.
Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm:

 
Thống kê truy cập