Hà Giang: Năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm

(Mard-18/4/2017): Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn của tỉnh; giảm thiểu ô nhiễm sinh học và tồn dư hóa chất, kháng sinh trong sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm, đáp ứng về an toàn thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu, UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Kế hoạch số 87/KH - UBND ngày 29/03/2017 về Thực hiện năm cao điểm hành động vệ sinh ATTP.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm kiểm soát chặt chẽ các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn của tỉnh; ngăn chặn và xử lý triệt để các vi phạm về: Lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật trong trồng trọt; lạm dụng thuốc kháng sinh trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; sử dụng hóa chất, chất cấm trong chế biến nông lâm thủy sản. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về vệ sinh ATTP cho các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm; thông tin về vệ sinh ATTP, quảng bá nông sản thực phẩm an toàn đối với người tiêu dùng. Phấn đấu đến cuối năm 2017, tỷ lệ mẫu giám sát vi phạm qui định về tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong rau quả; tồn dư hóa chất, kháng sinh trong các sản phẩm thịt, thủy sản nuôi trồng; ô nhiễm vi sinh vật trong các loại thịt tiêu dùng giảm trên 10% so với năm 2016. Mở rộng áp dụng thực hành nông nghiệp tốt vào sản xuất, nhân rộng các mô hình "chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn", tổ chức kiểm tra, giám sát, cấp giấy chứng nhận sản phẩm an toàn, công khai tại nơi bán thực phẩm và trên hệ thống thông tin cho người tiêu dùng biết và sử dụng...
Để đạt được mục tiêu đã đề ra về vệ sinh ATTP, tỉnh Hà Giang sẽ tiếp tục triển khai hoàn thiện các cơ chế chính sách, ban hành các chính sách đặc thù phù hợp với điều kiện của tỉnh dựa trên khung chính sách chung của Nhà nước để khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp an toàn, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với phát triển hợp tác; liên kết sản xuất với tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn trên địa bàn của tỉnh. Tăng cường tránh nhiệm trong quản lý nhà nước về ATTP, thực hiện tốt cơ chế phối hợp trong quản lý ATTP từ tỉnh tới các cơ sở. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về vệ sinh ATTP; chủ yếu tập trung phổ biến các qui định, quy chuẩn kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; các qui định của pháp luật về xử phạt hành chính, xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm qui định về vệ sinh ATTP theo qui định của pháp luật. Đưa thông tin về vệ sinh ATTP và quảng bá các sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn; công khai danh sách, địa chỉ các tổ chức, cá nhân vi phạm và biểu dương kịp thời các cơ sở thực hiện tốt các qui định của pháp luật về vệ sinh ATTP. Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả của năm thực hiện cao điểm hành động về vệ sinh ATTP, tỉnh Hà Giang sẽ tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các ban ngành liên quan tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra về xử lý các vi phạm về qui định trong ATTP; trong công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm sẽ tập trung vào các cơ sở sản xuất - sơ chế - chế biến kinh doanh nông sản thực phẩm có nguy cơ gây mất ATTP cao; các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi, các chợ đầu mối trên địa bàn tỉnh. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về điều kiện đảm bảo ATTP trong sản xuất, sơ chế, chế biến nông sản thực phẩm. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng như công an, quản lý thị trường... và cấp ủy, chính quyền cơ sở phát hiện, triệt phá kịp thời các đường dây nhập lậu; các cơ sở tàng trữ, buôn bán chất cấm, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y ngoài danh mục cho phép sử dụng. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản; xử lý dứt điểm các cơ sở tái vi phạm về vệ sinh ATTP trên địa bàn tỉnh...

Văn Phú

 
Thống kê truy cập