Hà Giang: Giống ngô lai AG – 59 khẳng định ưu thế vượt trội

(Mard-09/6/2017): Vừa qua, Trạm Khuyến nông huyện Vị Xuyên phối hợp với Công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời và UBND xã Đạo Đức (huyện Vị Xuyên) tổng kết mô hình khảo nghiệm giống ngô lai AG - 59 tại HTX Đức Tiến xã Đạo Đức với qui mô trên 2.500 m2.

Mục đích của quá trình khảo nghiệm nhằm tìm ra giống ngô lai mới có năng suất cao, chất lượng tốt, thích nghi với điều kiện khí hậu và nông hóa thổ nhưỡng trên địa bàn huyện Vị Xuyên (Hà Giang) để đưa vào cơ cấu giống ngô trong vụ xuân của những năm tiếp theo.
Theo báo cáo kết quả tại mô hình, giống ngô lai AG - 59 có thời gian sinh trưởng trong vụ xuân từ 95 đến 110 ngày. Trong điều kiện vụ xuân, ngô AG - 59 sinh trưởng tốt; có khả năng chống chịu khá với một số đối tượng sâu bệnh chủ yếu trên cây ngô như sâu đục thân, rệp, bệnh khô vằn, bệnh đốm lá lớn và đốm lá nhỏ…Trong điều kiện thâm canh bình thường, giống ngô lai AG – 59 có tỷ lệ hạt đóng bắp cao, cho năng suất đạt từ 60 – 65 tạ/ha, cao hơn so với các giống lai CP 333 từ 3,0 – 5,0 tạ/ha và cao hơn so các ngô thuần của địa phương từ 7,0 – 10 tạ/ha. Ngoài ra, giống ngô lai AG - 59 có khả năng chống đổ tốt, chịu thâm canh cao, khả năng chịu hạn khá. Bên cạnh đó, khi bước vào giai đoạn chín đến thu hoạch, lá của giống ngô lai AG - 59 vẫn còn giữ được mầu xanh; đây chính là một ưu điểm để người trồng ngô tận dụng lá của cây ngô làm thức ăn cho gia súc.
Từ thành công bước đầu của quá trình khảo nghiệm giống ngô lai AG - 59, các cơ quan chức năng của huyện Vị Xuyên và những người nông dân tham ra mô hình tiếp tục kiến nghị đưa giống ngô lai AG - 59 vào khảo nghiệm trong vụ mùa và những năm tiếp theo nhằm mở rộng diện tích và bổ sung giống ngô lai AG - 59 vào cơ cấu giống ngô trong những năm tới trên địa bàn của huyện.

Văn Phú

 
Thống kê truy cập