Đăk Lăk đầu tư nâng cấp hệ thống thủy lợi

(Mard - 14/6/2017) - Tỉnh Đăk Lăk đang đẩy mạnh việc sửa chữa nâng cấp các hồ đập và hệ thống kênh mương để nâng cao hiệu quả quản lý khai thác các công trình.

Tỉnh Đăk Lăk có hơn 550 hồ đập, một số hồ được xây dựng từ hơn 40 năm hiện đang xuống cấp nghiêm trọng, mất an toàn. Để khắc phục tình trạng trên, tỉnh Đăk Lăk bằng các nguồn vốn trong nước và quốc tế, đang triển khai cải tạo một số công trình như các hồ chứa ở huyện Krông Năng, Buôn Tría, Buôn Triết, kiên cố hóa kênh các hồ Easúp, Eakao.
Hồ Eakao trước đây do hệ thống kênh bằng đất, thất thoát nước nên hàng trăm ha không tưới được, sau khi được kiên cố hóa 17km kênh bằng nguồn vốn phát triển cơ sở hạ tầng các tỉnh Tây Nguyên. Hiện nay bước đầu đã phát huy tác dụng.
Tỉnh Đăk Lăk thông qua việc đầu tư nâng cấp các công trình thủy lợi, kết hợp ứng dụng các công nghệ tưới tiết kiệm, tăng cường hiệu quả quản lý khai thác, quy hoạch sử dụng tài nguyên nước hợp lý, để có thể ứng phó kịp thời với biến đổi khí hậu ở các tỉnh Tây Nguyên.

Theo daubao.com

 
Thống kê truy cập