Thanh Hóa: Phát triển nghề nuôi tôm sú, tôm chân trắng

(Mard-19/6/2017): Theo Trung tâm Khuyến nông Thanh Hóa, để đảm bảo phát triển hiệu quả bền vững nghề nuôi tôm, sử dụng hợp lý và có hiệu quả đất đai, diện tích mặt nước ven biển; Phát triển nghề nuôi tôm phù hợp với quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội của địa phương, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh sinh thái, phát triển bền vững là vấn đề cấp thiết đã và đang được đặt ra.

Năm 2016, số lượng tôm sú giống đã thả là 260 triệu con; mật độ thả 6 - 7 con/m2. Toàn tỉnh có 3 cơ sở sản xuất giống tôm sú, đã sản xuất đạt 21 triệu con tôm sú giống PL15, đáp ứng gần khoảng 8% nhu cầu thị trường. Nguồn tôm giống chủ yếu từ Nghệ An, Quảng Nam và Bình Thuận. Nghề nuôi tôm sú tại Thanh Hoá đã chuyển biến một cách tích cực sau khi áp dụng hình thức nuôi xen canh, luân canh, phá thế độc canh con tôm sú. Hình thức nuôi này đã cải thiện được môi trường ao nuôi, tăng thêm thu nhập, giảm thiểu nguy cơ xuất hiện bệnh dịch.
Năm 2016, diện tích nuôi tôm chân trắng thâm canh đạt trên 350 ha, trong đó, diện tích nuôi tôm trên cát đạt trên 100 ha và trên ao vùng triều hơn 250 ha. Tôm thẻ chân trắng sớm thích ứng với điều kiện nuôi ở địa phương, thể hiện được những ưu thế vượt trội như tốc độ tăng trưởng nhanh, có thể nuôi với mật độ rất cao 50 - 200 con/m2; thích ứng tốt với các yếu tố môi trường độ mặn rộng 0,5 - 45‰ và có thể chịu được nhiệt độ thấp 15oC; nhu cầu protein thấp từ 25 - 30% và đã có nguồn tôm bố mẹ và tôm giống sạch bệnh; chu kỳ nuôi ngắn (2,5 - 3 tháng); thu hoạch dễ, tỷ lệ thịt gia công cao.
Bên cạnh thuận lợi của nghề nuôi tôm chân trắng như thị trường đầu ra ổn định, tỷ suất lợi nhuận cao... Nghề nuôi tôm chân trắng tại Thanh Hóa còn gặp rất nhiều khó khăn, tồn tại như diện tích nuôi tôm chân trắng trên cát phần lớn tự phát của các đơn vị cá nhân, thiếu quy hoạch, quản lý vùng nuôi, quy mô diện tích nuôi nhỏ lẻ, chưa tạo được thành vùng nuôi tập trung, hệ thống ao nuôi còn nhiều bất cập, chưa hợp lý, năng suất và hiệu quả kinh tế chưa ổn định, chưa áp dụng triệt để quy trình thực hành nuôi tốt (GAP, VietGAP). Đặc biệt, công tác quản lý chất lượng tôm giống còn nhiều hạn chế, các đơn vị chức năng chưa quản lý được số lượng, chất lượng giống di ương, chưa sản xuất và dịch vụ nguồn tôm giống.
Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng, xác định rõ các nguyên nhân, dự báo thị trường và căn cứ vào quy hoạch tổng thể ngành thủy sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt, tập trung vào một số giải pháp chính như: Đầu tư, nâng cấp hệ thống kênh cấp và thoát nước, cơ sở hạ tầng đầu mối đảm bảo tiêu chuẩn ngành, quy hoạch, thiết kế các hạng mục ao nuôi phù hợp đảm bảo điều kiện nuôi tôm chân trắng theo quy trình GAP; Khuyến khích các cơ sở sản xuất tôm giống trong tỉnh có đủ điều kiện sản xuất giống. Chất lượng con giống phải được kiểm dịch, quản lý nghiêm ngặt trước khi cung cấp cho người nuôi; Ứng dụng công nghệ tiên tiến, đặc biệt công nghệ sinh học cho sản xuất giống và nuôi thương phẩm. Khuyến khích áp dụng nuôi tôm chân trắng theo quy trình GAP. Công tác khuyến nông, tập huấn, khuyến cáo thông tin kịp thời về tình hình nuôi, kỹ thuật nuôi mới; Nhà nước đầu tư các hạng mục đầu mối, cơ sở hạ tầng, phát triển hệ thống sản xuất, cung cấp dịch vụ con giống; Các tổ chức, cá nhân, nhân dân nuôi trồng thuỷ sản đầu tư cơ sở hạ tầng nội đồng, chi phí sản xuất.../


 

T.H

 
Thống kê truy cập