Nuôi tôm thẻ chân trắng ở Nam Định

(Mard-19/6/2017): Theo Trung tâm Khuyến nông Nam Định, diện tích nuôi trồng thuỷ sản nước mặn lợ tại tỉnh Nam Định tính đến năm 2016 là 6.348 ha, trong đó diện tích nuôi tôm sú 2.795 ha, sản lượng tôm sú quảng canh cải tiến, nuôi xen canh đạt 1.056 tấn; nuôi tôm thẻ chân trắng diện tích là 800 ha, sản lượng đạt 3.354 tấn. Tính đến giữa tháng 5/2017, thực tế diện tích thả nuôi tôm thẻ chân trắng ước đạt 520 ha. Một số vùng nuôi tôm tập trung khác đã chuyển sang sản xuất ngao giống.

Tuỳ theo từng vùng, công nghệ nuôi tôm thẻ chân trắng tại Nam Định chủ yếu áp dụng quy trình nuôi của các công ty cung cấp giống, thức ăn, chế phẩm, thuốc thú y thuỷ sản như: Công ty CP Grobest, Bayer... không theo một quy trình nhất thiết nào kết hợp với kinh nghiệm nuôi thực tế. Nuôi tôm công nghiệp có những thời điểm phát triển song vẫn còn manh mún, nhiều nơi phát triển tự phát có nguy cơ phá vỡ quy hoạch đã được phê duyệt. Giống tôm thẻ chân trắng chưa chủ động sản xuất mà phải nhập từ các tỉnh ngoài nên việc kiểm soát chất lượng giống, việc chủ động sản xuất còn gặp nhiều khó khăn. Cơ sở hạ tầng các vùng nuôi tuy đã được đầu tư, song hàng năm không được nạo vét, tu bổ vệ sinh nên chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất hàng năm. Một số cơ sở nuôi chưa có khu xử lý  nước, bùn thải nên nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cho cả vùng nuôi là rất cao.
Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng theo hình thức nửa chìm nửa nổi, diện tích 50 ha. Tuy nhiên kinh phí đầu tư cho cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi trồng thuỷ sản rất lớn nên khó mở rộng diện tích. Từng vùng nuôi thủy sản phổ biến dùng chung hệ thống thủy lợi sản xuất nông nghiệp, một số vùng chưa có hệ thống cấp, thoát nước riêng biệt.
Hiện nay tại Nam Định mô hình nuôi xen tôm với các loại cá đã và đang mang lại hiệu quả, bền vững.
- Nuôi tôm xen với các đối tượng nước mặn diện tích khoảng 700 ha năng, suất 2,5 - 3 tấn/ha như: nuôi tôm xen với cá bống bớp, xen tôm với cua biển, nuôi tôm xen với cá song...
- Nuôi tôm xen với cá nước ngọt trong khoảng độ mặn từ 0 - 3o/00 diện tích khoảng 400 ha năng suất 2,5 - 3 tấn/ha như: nuôi tôm xen với cá chép, nuôi tôm xen với cá trắm cỏ.
Mô hình nuôi xen tôm thẻ chân trắng với các loại cá được đánh giá là mô hình nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao, bền vững, trong quá trình nuôi chỉ cho cá ăn, tôm nuôi tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên xuất phát từ chất thải của cá.
Việc mở rộng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao cần có chính sách cho các hộ nuôi vay vốn đầu tư cải tạo nâng cấp hệ thống thuỷ lợi đồng bộ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật các vùng nuôi tập chung, đồng thời xây dựng mô hình nuôi công nghệ cao chuẩn nhân rộng mô hình trong những năm tới./

T.H

 
Thống kê truy cập