Chỉ đạo điều hành
Lọc

Kết luận Thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao tại Tổng Công ty Lương thực miền nam

(Mard - 05/7/2017) Ngày 27/6/2017 Thứ trưởng Bộ NN & PTNT Hà Công Tuấn đã ký bản "Kết luận về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao tại Tổng Công ty Lương thực miền nam"
 
Chi tiết kết luận
Các tin đã đưa
Liên kết
Số lượt truy cập