Sâu bệnh

Tăng cường các biện pháp phòng trừ sâu bệnh gây hại lúa

(Mard-05/04/2017): Theo Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Điện Biên, trên địa bàn tỉnh có gần 2.000 ha lúa nhiễm sâu bệnh và sâu bệnh gây hại cho lúa đang có xu hướng tăng, diễn biến phức tạp.
Liên kết
Số lượt truy cập