Thông tin tuyển dụng

Thông báo Xét tuyển công chức thuyền viên kiểm ngư đợt 2/2017 của Tổng cục Thủy sản

Căn cứ Kế hoạch số 5790/KH-BNN-TCCB ngày 17/7/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kế hoạch tuyển dụng công chức thuyền viên kiểm ngư, Bộ thông báo nhu cầu và kế hoạch xét tuyển công chức thuyền viên kiểm ngư đợt 2/2017 của Tổng cục Thủy sản, cụ thể như sau:
Các tin đã đưa
Liên kết
Số lượt truy cập