Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1. Mẫu văn bản trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội, tải TẠI ĐÂY

2. Mẫu văn bản trả lời kiến nghị cử tri, tải TẠI ĐÂY


VĂN BẢN TRẢ LỜI CHẤT VẤN CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

STT Số ký hiệu Nội dung câu hỏi Ngày ban hành
Kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XV
1 5322/BNN-KHCN V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ) 12/8/2022
2 5297/BNN-TCLN V/v trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng) 11/8/2022
3 5261/BNN-TCLN V/v trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái) 11/8/2022
4 5298/BNN-TCLN V/v trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 11/8/2022
5 5262/BNN-TCLN V/v trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận) 11/8/2022
6 5264/BNN-TCTS V/v trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre) 11/8/2022
7 5254/BNN-TT V/v trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định) 11/8/2022
8 5253/BNN-TCLN V/v trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận) 11/8/2022
9 5304/BNN-TCLN V/v trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh Nghệ An, Hải Dương) 11/8/2022
10 5321/BNN-TCLN V/v trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An) 11/8/2022
11 5303/BNN-TCTS V/v trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An) 11/8/2022
12 5255/BNN-CBTTNS V/v trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An) 11/8/2022
13 5302/BNN-KHCN V/v trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang) 11/8/2022
14 5256/BNN-CBTTNS V/v trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 11/8/2022
15 5257/BNN-KHCN V/v trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước) 11/8/2022
16 5300/BNN-KHCN V/v trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh) 11/8/2022
17 5299/BNN-TT V/v trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3, QH khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh) 11/8/2022
18 5258/BNN-KH V/v trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3, QH khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang) 11/8/2022
19 5259/BNN-VPĐP V/v trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3, QH khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa) 11/8/2022
20 5260/BNN-TCTS V/v trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, QH khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau) 11/8/2022
21 5263/BNN-TCCB V/v Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV 11/8/2022
22 5301/BNN-TCLN V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 3, QH khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk) 11/8/2022
23 5265/BNN-TCTL V/v trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV 11/8/2022
24 5266/BNN-TCTL V/v trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV 11/8/2022
25 5267/BNN-TT V/v trả lời kiến nghị của cử tri tới kỳ họp thứ 3, QH khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk) 11/8/2022
26 5269/BNN-KH V/v trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, QH khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp) 11/8/2022
27 5268/BNN-TCCB V/v trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, QH khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp) 11/8/2022
28 5270/BNN-KTHT V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 3, QH khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam) 11/8/2022
29 5271/BNN-TCLN V/v trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Giang trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV 11/8/2022
30 5272/BNN-TY V/v trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, QH khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau) 11/8/2022
31 5273/BNN-BVTV V/v trả lời kiến nghị của cử tri tới kỳ họp thứ 3, QH khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng) 11/8/2022
32 5213/BNN-TT V/v trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3, QH khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định) 11/8/2022
33 5218/BNN-KTHT V/v trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa) 10/8/2022
34 5240/BNN-TT V/v trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận) 10/8/2022
35 5239/BNN-TT V/v trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình) 10/8/2022
36 5238/BNN-BVTV V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu) 10/8/2022
37 5237/BNN-BVTV V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An) 10/8/2022
38 5236/BNN-CBTTNS V/v trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An) 10/8/2022
39 5235/BNN-BVTV V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An) 10/8/2022
40 5234/BNN-TCLN V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai) 10/8/2022
41 5233/BNN-TT V/v trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai) 10/8/2022
42 5232/BNN-TT V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai) 10/8/2022
43 5231/BNN-TC V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 10/8/2022
44 5229/BNN-TY V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An) 10/8/2022
45 5228/BNN-TT V/v trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc) 10/8/2022
46 5227/BNN-TT V/v trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3, QH khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc) 10/8/2022
47 5226/BNN-TCTL V/v trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, QH khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình) 10/8/2022
48 5225/BNN-BVTV V/v trả lời kiến nghị của cử tri tới kỳ họp thứ 3, QH khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long) 10/8/2022
49 5224/BNN-TCTL V/v trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3, QH khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh) 10/8/2022
50 5223/BNN-TY V/v trả lời kiến nghị của cử tri tới kỳ họp thứ 3, QH khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa) 10/8/2022
51 5222/BNN-TC V/v trả lời kiến nghị của cử tri tới kỳ họp thứ 3, QH khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận) 10/8/2022
52 5221/BNN-TY V/v trả lời kiến nghị của cử tri tới kỳ họp thứ 3, QH khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau) 10/8/2022
53 5220/BNN-TCLN V/v trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, QH khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau) 10/8/2022
54 5217/BNN-TCLN V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 3, QH khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk) 10/8/2022
55 5212/BNN-BVTV V/v trả lời kiến nghị của cử tri tới kỳ họp thứ 3, QH khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông) 10/8/2022
56 5214/BNN-CBTTNS V/v trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, QH khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai) 10/8/2022
57 5215/BNN-TCTL V/v trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3, QH khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh) 10/8/2022
58 5195/BNN-TCLN V/v trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, QH khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh) 10/8/2022
59 5216/BNN-TCLN V/v trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, QH khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình) 10/8/2022
60 5193/BNN-TCLN V/v trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu) 9/8/2022
61 5186/BNN-VPĐP V/v trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn) 9/8/2022
62 5187/BNN-TCLN V/v trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn) 9/8/2022
63 5188/BNN-TCLN V/v trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang) 9/8/2022
64 5189/BNN-TCLN V/v trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định) 9/8/2022
65 5190/BNN-TCLN V/v trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng) 9/8/2022
66 5191/BNN-VPĐP V/v trả lời kiến nghị của cử tri tới kỳ họp thứ 3, QH khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình) 9/8/2022
67 5192/BNN-TCLN V/v trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, QH khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk) 9/8/2022
68 5194/BNN-TCLN V/v trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, QH khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai) 9/8/2022
69 4967/BNN-KH V/v trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ) 29/07/2022
70 4949/BNN-TCLN V/v trả lời kiến nghị cử tri tới trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc) 29/07/2022
71 4947/BNN-VPĐP V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam) 29/07/2022
72 4945/BNN-TCTS V/v trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình) 29/07/2022
73 4944/BNN-TCTS V/v trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên) 29/07/2022
74 4943/BNN-TCTS V/v trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An) 29/07/2022
75 4940/BNN-VPĐP V/v trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum) 29/07/2022
76 4939/BNN-KH V/v trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương) 29/07/2022
77 4938/BNN-TCLN V/v trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk) 29/07/2022
78 4935/BNN-KH V/v trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang) 29/07/2022
79 4973/BNN-PCTT V/v trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận) 29/07/2022
80 4972/BNN-PCTT V/v trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam) 29/07/2022
81 4971/BNN-TCLN V/v trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng) 29/07/2022
82 4969/BNN-TCLN V/v trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An) 29/07/2022
83 4970/BNN-KH V/v trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An) 29/07/2022
84 4968/BNN-VPĐP V/v trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An) 29/07/2022
85 4966/BNN-TCLN V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai) 29/07/2022
86 4965/BNN-TCTL V/v trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 29/07/2022
87 4964/BNN-CN V/v trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre) 29/07/2022
88 4963/BNN-TCTS V/v trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre) 29/07/2022
89 5230/BNN-CBTTNS V/v trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh) 29/07/2022
90 4962/BNN-PCTT V/v trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng) 29/07/2022
91 4961/BNN-KH V/v trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh: Sóc Trăng, Hải Dương) 29/07/2022
92 4960/BNN-KH V/v trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3, QH khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang) 29/07/2022
93 4959/BNN-TCLN V/v trả lời kiến nghị của cử tri tới kỳ họp thứ 3, QH khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi) 29/07/2022
94 4958/BNN-KH V/v trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3, QH khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình) 29/07/2022
95 4957/BNN-KH V/v trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3, QH khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng) 29/07/2022
96 4954/BNN-KH V/v trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3, QH khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên - Huế) 29/07/2022
97 4956/BNN-PCTT V/v trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, QH khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên - Huế) 29/07/2022
98 4955/BNN-KH V/v trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3, QH khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh) 29/07/2022
99 4953/BNN-PCTT V/v trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, QH khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh) 29/07/2022
100 4952/BNN-PCTT V/v trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3, QH khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa) 29/07/2022
101 4950/BNN-TCTS V/v trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, QH khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau) 29/07/2022
102 4948/BNN-TCLN V/v trả lời kiến nghị của cử tri tới kỳ họp thứ 3, QH khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau) 29/07/2022
103 4946/BNN-TCLN V/v trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3, QH khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau) 29/07/2022
104 4942/BNN-TCLN V/v trả lời kiến nghị của cử tri tới kỳ họp thứ 3, QH khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk) 29/07/2022
105 4937/BNN-KH V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 3, QH khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk) 29/07/2022
106 4936/BNN-KH V/v trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, QH khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk) 29/07/2022
107 4934/BNN-TCTL V/v trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, QH khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk) 29/07/2022
108 4933/BNN-TCTL V/v trả lời kiến nghị của cử tri tới kỳ họp thứ 3, QH khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk) 29/07/2022
109 4932/BNN-TY V/v trả lời kiến nghị của cử tri tới kỳ họp thứ 3, QH khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh) 29/07/2022
110 4931/BNN-PCTT V/v trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, QH khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh) 29/07/2022
111 4930/BNN-XD V/v trả lời kiến nghị của cử tri tới kỳ họp thứ 3, QH khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh) 29/07/2022
112 4929/BNN-TY V/v trả lời kiến nghị của cử tri tới kỳ họp thứ 3, QH khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương) 29/07/2022
113 4928/BNN-CN V/v trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, QH khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên) 29/07/2022
114 4927/BNN-PCTT V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 3, QH khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam) 29/07/2022
115 4926/BNN-KH V/v trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, QH khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre) 29/07/2022
116 4925/BNN-KH V/v trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, QH khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang) 29/07/2022
117 4924/BNN-CBTTNS V/v trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, QH khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên) 29/07/2022
118 4923/BNN-VPĐP V/v trả lời kiến nghị của cử tri tới kỳ họp thứ 3, QH khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định) 29/07/2022
119 4951/BNN-PCTT V/v trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, QH khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh) 29/07/2022
120 4726/BNN-TCCB V/v trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận) 21/07/2022
121 4718/BNN-QLCL V/v trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng) 21/07/2022
122 4714/BNN-KH V/v trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3, QH khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh) 21/07/2022
123 4715/BNN-KH V/v trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3, QH khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam) 21/07/2022
124 4712/BNN-KH V/v trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3, QH khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang) 21/07/2022
125 4719/BNN-KH V/v trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3, QH khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên) 21/07/2022
126 4711/BNN-KH V/v trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3, QH khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam) 21/07/2022
127 4716/BNN-KTHT V/v trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, QH khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng) 21/07/2022
128 4713/BNN-KH V/v trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3, QH khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định) 21/07/2022
129 4666/BNN-KTHT V/v trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên) 20/07/2022
130 4659/BNN-KTHT V/v trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai) 20/07/2022
131 4657/BNN-TCLN V/v trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định) 20/07/2022
132 4668/BNN-TCLN V/v trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An) 20/07/2022
133 4665/BNN-TCTS V/v trả lời kiến nghị của cử tri tới kỳ họp thứ 3, QH khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng) 20/07/2022
134 4660/BNN-TCTS V/v trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, QH khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau) 20/07/2022
135 4667/BNN-TCTS V/v trả lời kiến nghị cử tri Câu số 75 sau kỳ họp thứ 3, QH khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau) 20/07/2022
136 4664/BNN-TCLN V/v trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, QH khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk) 20/07/2022
137 4661/BNN-TCTL V/v trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, QH khóa XV(Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk) 20/07/2022