Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập at-lát toàn cầu mới đầu tiên thuộc loại này phân tích các cơ hội và thách thức của việc sử dụng Hệ thống nhận dạng tự động (AIS) trong việc giám sát hoạt động đánh bắt cá trên toàn cầu.AIS là một công nghệ theo dõi được thiết kế để đảm bảo an toàn hàng hải, truyền tải vị trí, danh tính, khóa học và tốc độ của tàu. Bằng cách sử dụng các thuật toán học máy, thông tin AIS cho phép chúng tôi xác định hoạt động của tàu trên biển.

Số lượng tàu đánh cá với AIS đang tăng 10 đến 30% mỗi năm làm cho công nghệ này ngày càng nhiều thông tin hơn theo thời gian.

Theo thông tin tại Hội nghị quốc tế về nghề cá bền vững của FAO, AIS cung cấp thông tin chi tiết của hàng chục ngàn tàu cá công nghiệp và dữ liệu theo dõi chi tiết này có khả năng cung cấp các ước tính về hoạt động và nỗ lực đánh bắt trong thời gian thực. Bản đồ đánh giá tiềm năng này và cho thấy AIS có thể bắt đầu được coi là một Công nghệ hợp lệ để ước tính các chỉ số đánh bắt cá.

Tổ chức theo dõi hoạt động đánh bắt cá toàn cầu (Global Fishing Watch -GFW) đã công bố vào năm 2018 một cơ sở dữ liệu toàn cầu đầu tiên về hoạt động đánh bắt cá dựa trên dữ liệu AIS. Bộ dữ liệu này đã theo dõi hoạt động của hơn 60.000 tàu cá và được sử dụng để hiểu về đánh bắt cá trên khắp thế giới.

Tuy nhiên, việc sử dụng công nghệ mới này để giám sát hoạt động đánh bắt cần xác minh và xem xét để các nhà quản lý và nhà hoạch định chính sách nghề cá có thể hiểu đầy đủ các điểm mạnh và hạn chế của nó.

Bản đồ toàn cầu 400 trang về Hoạt động đánh bắt cá dựa trên AIS cung cấp đánh giá chi tiết này và có thể chứng minh một công cụ hữu ích để cải thiện quản lý nghề cá bền vững phù hợp với SDG14.

Đây là kết quả của một nghiên cứu phân tích hai năm về dữ liệu của GFW theo vùng, dựa trên kiến ​​thức của 80 chuyên gia thủy sản, dữ liệu thủy sản FAO và các cơ sở dữ liệu khoa học khác. Bản đồ cũng bao gồm hai phân tích toàn diện tại địa phương - về tất cả các nghề cá trong Vịnh Biscay và ngư nghiệp cá ngừ của Seychelles.

Bản đồ cho thấy, ở một số vùng, dữ liệu AIS có thể cung cấp cái nhìn gần như toàn diện về hoạt động đánh bắt cá, ví dụ như trường hợp ở phía bắc Đại Tây Dương đối với các tàu có chiều dài trên 15 mét, trong khi ở các khu vực khác, dữ liệu này chỉ cung cấp một phần nhỏ của hoạt động nghề cá, như trường hợp của Ấn Độ Dương. Điều này một phần là do tỷ lệ lớn kích cỡ tàu thủ công hoặc cỡ nhỏ ở nhiều khu vực miền trung và miền nam, nhưng cũng do việc sử dụng AIS thấp hơn bởi các tàu lớn hơn ở các khu vực như Đông Nam Á.

Bản đồ xác nhận rằng Tây Bắc Thái Bình Dương (Khu vực đánh cá FAO 61) và Đông Bắc Đại Tây Dương (Khu vực 27) là những khu vực có nghề cá công nghiệp hóa hơn và là nơi công nghệ AIS được áp dụng nhiều hơn. Sự khác biệt lớn nhất giữa thông tin dựa trên AIS và dữ liệu đánh bắt khác xảy ra đối với hoạt động đánh bắt cá ở Đông Ấn Độ Dương (Khu vực 57).

M.H (Theo FAO)27950