Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong đó có sản xuất rau, quả trong nhà màng, nhà lưới là hướng đi đúng trong sản xuất nông nghiệp hiện nay. Bắc Ninh là một trong những tỉnh phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong nhà màng nhà lưới. Vì vậy, sản xuất nông nghiệp của Bắc Ninh cần đẩy mạnh theo hướng ứng dụng công nghệ cao (CNC), nông nghiệp đô thị, nông nghiệp thông minh, góp phần nâng cao chất lượng gia tăng về hiệu quả kinh tế.


Ảnh minh họa

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Ninh đã đưa ra một số giải pháp phát triển rau, quả an toàn trong nhà màng, nhà lưới thời gian tới như sau:

Về cơ chế chính sách

Tổ chức thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp nói chung và nông nghiệp ứng dụng CNC nói riêng của Trung ương, của tỉnh.

Về khoa học công nghệ

Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp:

  • Tuyển chọn các giống cây trồng có năng suất, chất lượng cao, có khả năng kháng bệnh tốt, thích ứng với biến đổi khí hậu.
  • Ứng dụng nông nghiệp 4.0 (nông nghiệp số), cơ giới hóa, tự động hóa, các quy trình canh tác tiên tiến (ICM, IPM, VietGAP...) trong sản xuất, để tạo ra những sản phẩm sạch, sản phẩm an toàn, chất lượng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được giám sát chặt chẽ bằng hệ thống quản lý thông minh.
  • Đối với sản xuất rau, quả an toàn trong nhà màng, nhà lưới, cần đẩy mạnh công nghệ châm phân tự động, tưới tự động kết hợp dinh dưỡng, công nghệ tự điều khiển nhiệt độ bằng hệ thống cảm biến, công nghệ canh tác không dùng đất (thủy canh, khí canh, trồng trên giá thể).
  • Xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó tập trung sản xuất rau, quả trong nhà màng, nhà lưới. Quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng tập trung, quy mô lớn phù hợp với điều kiện tự nhiên và lợi thế của từng vùng.
  • Đưa công nghệ số, công nghệ thông tin vào ứng dụng trong sản xuất rau, quả an toàn, góp phần tăng cường công tác quản lý, minh bạch thông tin sản phẩm để người tiêu dùng yên tâm sử dụng.

Về tổ chức sản xuất

- Khuyến khích thành lập các tổ hợp tác, HTX, doanh nghiệp đứng ra tích tụ bằng các hình thức góp vốn chia theo lợi nhuận, cổ phần để tạo thành vùng hàng hóa tập trung đủ lớn phục vụ cho các chuỗi liên kết, xuất khẩu.

  • Khuyến khích, hỗ trợ phát triển ngày càng nhiều các chuỗi giá trị nông sản trên cơ sở đa dạng hóa các hình thức liên kết, hợp tác giữa kinh tế hộ với doanh nghiệp, kinh tế hộ được tổ chức trong hợp tác xã nông nghiệp, tổ hợp tác với doanh nghiệp nông nghiệp... để tiếp nhận các công nghệ mới, đồng bộ ở các khâu, quy trình của chuỗi, gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm.
  • Khuyến khích các chủ thể sản xuất mở rộng quy mô sản xuất, tăng cường cơ giới hóa, chuyển giao và ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất kinh doanh nông sản hàng hóa. Hỗ trợ kinh tế hộ, hợp tác xã nông nghiệp sử dụng các loại giống mới có chất lượng cao, mua máy móc, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục đăng ký sản xuất kinh doanh, hỗ trợ vay vốn, chứng nhận.

Về đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp ứng dụng CNC.

Về xúc tiến thương mại

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, xúc tiến thương mại bằng nhiều hình thức như tăng cường kết nối, xúc tiến thương mại giữa các tỉnh, thành phố trong khu vực, đặc biệt là thành phố Hà Nội trong việc sản xuất và tiêu thụ rau, của sạch, an toàn. Đồng thời quan tâm xây dựng các chuỗi liên kết, chuỗi giá trị, khai thác mở rộng thị trường trong và ngoài tỉnh…/

T.Hiền30994