Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bắc Quang là huyện vùng thấp của Hà Giang. Trong những năm qua, công tác phát triển rừng của Bắc Quang đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.


Một xưởng chế biến gỗ dán xuất khẩu tại xã Đức Xuân huyện Bắc Quang

Theo báo cáo của UBND huyện Bắc Quang, mỗi năm huyện triển khai trồng gần 3.000 ha rừng kinh tế. Bên cạnh đó, mỗi năm huyện cũng khai thác được khoảng 70.000 m3 gỗ từ rừng trồng.

Các diện tích rừng của Bắc Quang chủ yếu tập trung tại các xã Bằng Hành, Đức Xuân, Vô Điếm, Thượng Bình, Liên Hiệp…Trong những năm tới huyện sẽ tiếp tục rà soát lại quỹ đất của các xã Tân Quang, Tân Lập, Tân Thành, Đồng Tâm, Đồng Tiến để tiếp tục phát triển rừng cây gỗ lớn. Tại các xã, thôn có đất rừng, huyện Bắc Quang triển khai thực hiện phát triển kinh tế theo mô hình: Rừng, vườn, ao, chuồng (RVAC) nhằm “lấy ngắn nuôi dài” và nâng cao thu nhập trước mắt cho người dân.

Các loại cây rừng được huyện Bắc Quang phát triển chủ yếu gồm: Lát, De, Dổi, Đinh, Lim…là những loại gỗ có giá trị kinh tế cao. Cũng theo báo cáo của UBND huyện Bắc Quang, huyện đặt mục tiêu đến cuối năm 2020 sẽ triển khai trồng khoảng 4.500 ha rừng gỗ lớn. Cũng nhờ phát triển rừng gỗ lớn, Bắc Quang đang hướng tới phát triển du lịch sinh thái rừng nhằm từng bước nâng cao thu nhập cho người dân.

Bên cạnh việc phát triển rừng gỗ lớn, huyện Bắc Quang còn đề ra các giải pháp nhằm khuyến khích người dân làm tốt công tác bảo vệ và tái tạo rừng. Riêng đối với diện tích rừng tự nhiên, huyện Bắc Quang đã đề ra các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt; từng bước giao khoán rừng đến các hộ gia đình. Bên cạnh đó, đối với các khu vực có rừng, huyện Bắc Quang triển khai xây dựng các qui ước, hương ước nhằm nâng cao hiệu quả của công tác bảo vệ và phát triển rừng.

 Trong những năm qua, công tác phát triển rừng của Bắc Quang đã mang lại lợi ích trên nhiều mặt như: Góp phần nâng cao thu nhập, môi trường, ổn định cuộc sống cho người dân, tạo tiền đề thúc đẩy quá trình xóa đói giảm nghèo và xây dựng thành công nông thôn mới.

Đồng chí Nguyễn Hồng Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trục UBND huyện Bắc Quang cho biết: Bắt đầu từ năm 2019, huyện Bắc Quang sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển rừng, nhất là đối với các loại rừng gỗ lớn. Mỗi năm huyện sẽ phấn đấu trồng khoảng 2.000 ha rừng. Bên cạnh đó, huyện sẽ xây dựng kế hoạch trồng rừng tập trung trên địa bàn các xã còn đất lâm nghiệp theo lộ trình của từng năm.

Văn Phú27440