Skip Ribbon Commands
Skip to main content 1. Thông tin về nhiệm vụ
 • Tên đề tài: “Nghiên cứu tạo kháng thể IgY phòng trị bệnh do Vibrio spp gây ra trên tôm thẻ chân trắng”
 • Kinh phí NSNN: 4.200.000.000 (Bốn tỷ hai trăm triệu đồng)
 • Thời gian thực hiện: 2017-2019
 • Chủ nhiệm đề tài: ThS. Võ Đức Duy Các thành viên tham gia chính:
  1. Võ Đức Duy
  2. Nguyễn Thị Thanh Thùy
  3. Trương Hà Phương
  4. Nguyễn Khắc Đạt
  5. Trương Quốc Thái
  6. Lê văn Chí
  7. Đào Xuân Phát
  8. Nguyễn long Hồ
  9. TS. Yu Hung-Lin
  10. ThS. Nguyễn Văn Tình

2. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu

Thời gian: 4 tháng 10 năm 2020 Địa điểm: Nha Trang

 1. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

(Tải file đính kèm tại đây)28822