Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện Thông tư số11/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014 về Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước. Bộ Nông nghiêp và Phát triển nông thôn tiến hành nghiệm thu đề tài nhiệm vụ thuộc Chương trình Công nghệ sinh học Thủy sản1.Thông tin về nhiệm vụ

 • Tên đề tài: “Nghiên cứu tạo chủng vi tảo Chlamydomonas reinhardtii biểu hiện protein VP28 của virus gây bệnh đốm trắng (WSSV) ở tôm để làm thức ăn phòng bệnh đốm trắng.”
 • Kinh phí NSNN: 4.300.000.000 (Bốn tỷ ba trăm triệu đồng)
 • Thời gian thực hiện: 2017-2019
 • Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Đồng Văn Quyền Các thành viên tham gia chính:
  1. TS. Đồng Văn Quyền
  2. Nguyễn Minh Hường
  3. TS. Đặng Diễm Hồng
  4. TS. Đinh Duy Kháng
  5. Nguyễn Thị Hoa
  6. Phạm Thị Lành
  7. TS. Võ Văn Nha
  8. Lê Thị Thơm
  9. Bùi Thị Thùy Dương
  10. Hà Thị Thu

2.Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu

Thời gian: 29 tháng 9 năm 2020 Địa điểm: Hà Nội

   3.Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

(Tải file đính kèm đính kèm)28823