Skip Ribbon Commands
Skip to main content 1. Thông tin về nhiệm vụ
 • Tên đề tài: “Nghiên cứu tạo vật liệu ban đầu phục vụ chọn giống tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) kháng bệnh đốm trắng (WSSV)”
 • Kinh phí NSNN: 8.000.000.000 (tám tỷ đồng)
 • Thời gian thực hiện: 2017-2019
 • Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Hữu Hùng Các thành viên tham gia chính:
  1. Nguyễn Hữu Hùng
  2. TS. Nguyễn Huy Hoàng
  3. Nguyễn Thị Hương
  4. Nguyễn Thị Kim Liên
  5. Nguyễn Thị Thanh Ngân
  6. TS. Võ Văn Nha
  7. Võ Thị Ngọc Trâm
  8. Nguyễn Ngọc Quỳnh
  9. Đinh Công Trứ
  10. Vũ Đình Tý

2. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu

Thời gian: 4 tháng 10 năm 2020 Địa điểm: Nha Trang

3. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

(Tải file đính kèm tại đây)28821