Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện Thông tư số11/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014 về Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước. Bộ Nông nghiêp và Phát triển nông thôn tiến hành nghiệm thu đề tài nhiệm vụ thuộc Chương trình Công nghệ sinh học Thủy sản1.Thông tin về nhiệm vụ

 • Tên đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ enzyme để sản xuất một số sản phẩm thực phẩm chức năng từ cua lột”
 • Kinh phí NSNN: 3.100.000.000 (Ba tỷ một trăm triệu đồng)
 • Thời gian thực hiện: 2017-2019
 • Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Tất Thành Các thành viên tham gia chính:
  1. Lê Tất Thành
  2. Trần Quốc Toàn
  3. Hoàng Thị Bích
  4. Đoàn Lan Phương
  5. Nguyễn Văn Tuyến Anh
  6. Đỗ Hữu Nghị
  7. NCS. Lê Xuân Duy
  8. Văn Thư Vũ
  9. Đỗ Thị Thanh Trung 10.TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

2.Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu

Thời gian: 29 tháng 9 năm 2020 Địa điểm: Hà Nội

3.Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

(Tải file đính kèm tại đây)28824