Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công ty tnhh giám định, định giá & dịch vụ kỹ thuật Bảo Tín

 

CÔNG TY TNHH GIÁM ĐỊNH, ĐỊNH GIÁ & DỊCH VỤ KỸ THUẬT BẢO TÍN (BAOTINVATESCO)

Văn phòng chứng nhận BAOTINCERT là thương hiệu của BAOTINVATESCO được thành lập với mục tiêu cung cấp các dịch vụ chứng nhận sản phẩm hàng hóa sản xuất trong nước, nhập khẩu nhằm phục vụ các doanh nghiệp trong và ngoài nước tuân thủ Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa tại Việt Nam, nước ngoài.

BAOTINCERT được chứng nhận là Tổ chức giám định VIAS 037 theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17020:2012; tổ chức chứng nhận Vicas 064-PRO theo tiêu chuẩn 17065:2012; tổ chức duy trì thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017....

― Là thành viên của các tổ chức quốc tế: ILAC, IAF, APLAC, PAC

― Là thành viên ký Thoả ước thừa nhận lẫn nhau MRAs của ILAC, IAF, APLAC

 

BAOTINVATESCO đã được Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn cấp giấy chứng nhận cho công nhận và chỉ định một số hoạt động chứng nhận:

Chứng nhận sản phẩm phù hợp:

- Thức ăn thủy sản. Phần 1: Thức ăn hỗn hợp Ký hiệu: QCVN 02-31-1:2019/BNNPTNT.

- Thức ăn thủy sản. Phần 2: Thức ăn bổ sung Ký hiệu: QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT.

- Thức ăn thủy sản. Phần 3: Thức ăn tươi, sống Ký hiệu: QCVN 02-31-3:2019/BNNPTNT.

Chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn QCVN 01 – 190: 2020/BNNPTNT Thức ăn chăn nuôi – Hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu an toàn trong thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản.

Chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn QCVN 01 – 183:2016/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Thức ăn chăn nuôi – Quy định giới hạn tối đa cho phép hàm lượng độc tố nấm mốc, kim loại nặng và vi sinh vật trong thức ăn hỗn hợp cho gia súc, gia cầm.

Chứng nhận sản phẩm phù hợp QCVN 02-32-1:2019/BNNPTNT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. Phần 1: Hóa chất, chế phẩm sinh học.

Chứng nhận sản phẩm phù hợp QCVN 02-32-2:2020/BNNPTNT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. Phần 2: hỗn hợp khoáng (premix khoáng), hỗn hợp vitamin (premix vitamin).

Chứng nhận Sản phẩm muối công nghiệp phù hợp TCVN 9640:2013; muối thực phẩm phù hợp TCVN 3974:2015.