Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1. Mẫu văn bản trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội, tải TẠI ĐÂY

2. Mẫu văn bản trả lời kiến nghị cử tri, tải TẠI ĐÂY


VĂN BẢN TRẢ LỜI CHẤT VẤN CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

(Tiếp tục cập nhật)

STT Số / ký hiệu Nội dung câu hỏi
Ngày ban hành
♦ Kỳ họp thứ 11 - Quốc hội khóa XIV
1 4196/BNN-TCTL Trả lời kiến nghị của cử tri tới Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ) 06/07/2021
2 3930/BNN-KH Trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ) 25/06/2021
3 3931/BNN-QLDN Trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam) 25/06/2021
4 3933/BNN-KTHT Trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam) 25/06/2021
5 3932/BNN-TCTL Trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam) 25/06/2021
6 3929/BNN-VPĐP Trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam) 25/06/2021
7 3957/BNN-TC Trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận) 25/06/2021
8 3934/BNN-QLDN Trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa) 25/06/2021
9 3927/BNN-VPĐP Trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ, tỉnh Quảng Nam) 25/06/2021
10 3469/BNN-TCTL Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Long An trước Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV 07/06/2021
11 3477/BNN-BVTV Trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An) 07/06/2021
12 3445/BNN-CN Trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai) 07/06/2021
13 3463/BNN-TY Trả lời kiến nghị cử tri tới Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai) 07/06/2021
14 3440/BNN-TT Trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai) 07/06/2021
15 3442/BNN-KTHT Trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận) 07/06/2021
16 3449/BNN-CBTTNS Trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang) 07/06/2021
17 3468/BNN-TCTL Trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang) 07/06/2021
18 3464/BNN-PCTT Trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn) 07/06/2021
19 3457/BNN-TCTS Trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định) 07/06/2021
20 3455/BNN-TCTS Trả lời kiến nghị cử tri tới Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre) 07/06/2021