Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 08/11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2018 với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, triển khai các hoạt động đưa pháp luật vào cuộc sống – Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam”. Tham dự hội nghị có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội Trương Minh Hoàng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ NN&PTNT Nguyễn Thị Kim Anh, đại diện Tổng Cục Thủy lợi, Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thủy sản, Vụ Tổ chức cán bộ…Thứ trưởng thường trực Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.


Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn phát biểu chỉ đạo hội nghị

Sau khi Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được công bố vào năm 2013, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tư pháp, hàng năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đều ban hành Kế hoạch hướng dẫn triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật. Bộ giao Vụ Pháp chế là đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức hoạt động Ngày Pháp luật của Bộ. Trên cơ sở đó, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình tình thực tiễn, các đơn vị thuộc Bộ đã tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc Ngày Pháp luật.

Báo cáo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Kim Anh – Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ NN&PTNT cho biết: Trong 05 năm qua, Bộ đã tổ chức 177 Hội nghị, hội thảo hưởng ứng Ngày Pháp luật với sự tham gia của  7.154 lượt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Viết và đăng tải 26 tin bài trên các báo, trang thông tin điện tử; Thiết kế và treo hàng trăm pano; Tổ chức 02 cuộc thi tìm hiểu pháp luật (pháp luật về thú y, về bình đẳng giới) thu hút 890 lượt người tham dự. Đồng thời, Bộ đã tổ chức khen thưởng, tôn vinh: 18 tập thể, 64 cá nhân do đã có thành tích trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác pháp chế tại Hội nghị Ngày Pháp luật.

Bà Phan Thành Hằng - Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Tổng cục Thủy sản trình bày báo cáo tại hội nghị

Cùng với các hoạt động nêu trên, nội dung Ngày Pháp luật của Bộ NN&PTNT còn tập trung vào việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng cho người dân, doanh nghiệp, kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh quản lý nhà nước của Bộ; Hoàn thiện thể chế, xây dựng văn bản pháp luật, nhất là các văn bản hướng dẫn thi hành các Luật. Với 327 văn bản (6 Luật, 56 nghị định, 22 Quyết định, 243 thông tư) do Bộ chủ trì, soạn thảo, ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành trong 05 năm qua đã tạo hành lang pháp lý ngày càng hoàn thiện để Bộ thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Với kết quả nêu trên, có thể khẳng định rằng, Ngày Pháp luật trong ngành Nông nghiệp được thực hiện đa dạng, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe các báo cáo giới thiệu hệ thống pháp luật về Thủy lợi, Lâm nghiệp, Thủy sản và triển khai các hoạt động đưa pháp luật vào cuộc sống. Cũng trong khuôn khổ hội nghị đã diễn ra lễ trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cho 3 tập thể và 17 cá nhân tiêu biểu có thành tích trong quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật của ngành NN&PTNT. Thay mặt Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Thứ trưởng thường trực Hà Công Tuấn đã tặng bằng khen và hoa chúc mừng các tập thể và cá nhân nói trên.

Thứ trưởng Hà Công Tuấn tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân tiêu biểu có thành tích trong quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật của ngành NN&PTNT

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Hà Công Tuấn nhấn mạnh: Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thi hành Ngày pháp luật trong ngành Nông nghiệp vẫn cần phải được quan tâm hơn nữa. Thứ trưởng đề nghị trong thời gian tới, các đơn vị cần tiếp tục chủ động, sáng tạo, hợp tác chặt chẽ để tạo nên hiệu ứng, sức lan tỏa từ hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật. Đối với các luật như Lâm nghiệp và Thủy sản cần phải nhanh chóng ban hành các nghị định, thông tư kịp thời để có có hiệu lực vào ngày 1/1/2019. Việc kiểm tra chuyên ngành phải minh bạch. Theo Thứ trưởng, việc xây dựng và hoàn thiện các văn bản dưới luật là một bước nhưng việc triển khai tổ chức thực hiện còn quan trọng hơn. Cùng với đó, các đơn vị và Vụ Pháp chế cần có kế hoạch phân công nghiệm vụ, có tiến độ về thời gian rõ ràng trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện và triển khai trong cuộc sống. Đến năm 2020 cần thiết phải có một cuộc khảo sát, điều tra thực tiễn đánh giá về hiệu quả xây dựng, hoàn thiện và thực thi pháp luật của  của mỗi đơn vị. Thứ trưởng mong muốn cứ mỗi ngày 9/11 hằng năm, mỗi chúng ta sẽ nâng cao hơn nhận thức, quyết tâm chính trị, thực hiện tốt nhiệm vụ của mình và Bộ NN&PTN, các cơ quan ngang bộ gắn kết hơn được với các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các đơn vị liên quan thực hiện sự phân công phối hợp nhuần nhuyễn hơn.

Thay mặt cho những người làm công tác pháp chế, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Nguyễn Thị Kim Anh hứa với Thứ trưởng Hà Công Tuấn rằng trong thời gian tới, Vụ Pháp chế cùng với các đơn vị sẽ có những đổi mới và nỗ lực hơn nữa trong công tác pháp chế để trước hết là hoàn thiện hệ thống pháp luật về nông nghiệp, bên cạnh đó thực hiện tốt các văn bản quy phạm pháp luật đã được nhà nước ban hành.

Toàn cảnh hội nghị

 

V.A (mard.gov.vn)26805