Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 24/5/2023, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác.


Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Agribank ký kết thỏa thuận hợp tác

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Trần Thanh Nam cho biết: “Mục đích của chương trình hợp tác giữa Bộ NN-PTNT và Agribank là đẩy mạnh hoạt động dịch vụ ngân hàng phục vụ sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn qua các chương trình, Đề án, Dự án do Bộ NN-PTNT quản lý, chủ trì, triển khai thực hiện. Qua đó, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, đáp ứng tiêu chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Đồng thời thúc đẩy nhanh, hiệu quả và bền vững quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam phát biểu tại cuộc họp

Ông Phạm Toàn Vượng - Tổng Giám đốc Agribank cho biết: “Agribank đang là tổ chức tín dụng hàng đầu trong đầu tư phát triển tam nông và luôn xác định thị trường nông nghiệp, nông thôn là thị trường đầu tư chiến lược. Số vốn Agribank đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp nông thôn lớn nhất, chiếm khoảng 30% tổng nguồn vốn đầu tư tín dụng nông nghiệp nông thôn của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng và đã đạt gần 1 triệu tỷ đồng, luôn duy trì 70% tổng vốn đầu tư của Agribank. Trong những năm qua, Agribank cũng đã tham gia 4 dự án của Bộ NN-PTNT  về chống biến đổi khí hậu, giảm phát thải, quản lý tài nguyên bền vững, phát triển cho vay chuỗi giá trị thông minh…. Hiện, ngân hàng đang tiếp tục phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện 4 dự án khác”.

Ông Phạm Toàn Vượng - Tổng Giám đốc Agribank phát biểu tại cuộc họp

Thứ trưởng Trần Thanh Nam đánh giá: “Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ NN-PTNT và Agribank nhằm phát huy tốt vai trò của  mỗi bên để thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Thứ trưởng cho biết, ngoài đề án về vùng nguyên liệu, Bộ NN&PTNT đang tập trung triển khai Đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác khuyến nông trên cơ sở kiện toàn mô hình tổ khuyến nông cộng đồng. Cùng với đó, một số chương trình, đề án trọng điểm đang xây dựng và chờ phê duyệt như: Đề án Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL; Đề án Đào tạo chuyển đổi nghề cho lao động nông nghiệp, nông thôn vùng ĐBSCL đến năm 2030; Đề án Đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp; Đề án Nâng cao chất lượng, chuỗi giá trị ngành hàng muối; Chương trình đưa lao động nông nghiệp, thành viên HTX nông nghiệp đi làm việc và học tập ở các nước nông nghiệp phát triển.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam đề nghị ngân hàng phối hợp với từng Cục, Vụ, Trung tâm thuộc Bộ để ban hành các cơ chế giám sát định kỳ, nhằm triển khai một cách hiệu quả, thực chất từng hợp phần trong thoả thuận ký kết hôm nay.

Sự phối hợp giữa hai cơ quan nhằm mục đích đẩy mạnh hoạt động dịch vụ ngân hàng phục vụ sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn. Thông qua nội dung hợp tác, Agribank cung cấp và tư vấn các sản phẩm, dịch vụ của Agribank cho ngành, lĩnh vực, chương trình, dự án, đề án… trong và ngoài nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, chủ trì, thực hiện, triển khai.

Ngân hàng đồng thời tư vấn, cung cấp các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng cho các đơn vị, tổ chức và cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý; nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả trong sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản, diêm nghiệp, để đạt tiêu chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế; thúc đẩy nhanh, hiệu quả và bền vững quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Trong khuôn khổ cuộc họp đã có 3 văn bản được ký kết giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thôn Việt Nam; giữa Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thôn Việt Nam và Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn với Công ty Cổ phần Bảo hiểm ngân hàng nông nghiệp.

Agribank và Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn kí kết thỏa thuận hợp tác.

Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn và ABIC kí kết thỏa thuận hợp tác.

HNN (mard.gov.vn)32015