Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dù tình hình dịch Covid-19 phức tạp, Bộ NN-PTNT vẫn nỗ lực để đảng viên tham dự trực tuyến Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị từ Hội trường Diên Hồng. Ảnh: Bảo Thắng.-Nongnghiep.vn

Ngày 12/6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị toàn quốc về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Song song với chương trình sơ kết, Tổng Bí thư cùng Ban Bí thư triển khai Hội nghị nghiên cứu, học tập, chuyên đề toàn khoá về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề 2021.

Cùng tham dự với Tổng Bí thư có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng.

Bằng hình thức truyến, đảng viên tại nhiều nơi trên đất nước kết nối trực tiếp với Hội trường Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, quận Ba Đình, Hà Nội.

Dự Hội nghị tại điểm cầu trên cả nước có Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh, Thành ủy; cán bộ chủ chốt cấp ủy và 332 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tham dự tại điểm cầu trụ sở Bộ NN-PTNT có Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp và Thứ trưởng Trần Thanh Nam. Ảnh: Bảo Thắng.

Chủ trì Hội nghị tại trụ sở Bộ NN-PTNT là Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp. Cùng dự có Thứ trưởng Trần Thanh Nam và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nguyễn Văn Trường.

Do dịch Covid-19, Bộ NN-PTNT tổ chức 15 điểm cầu tiếp sóng, đặt tại Bộ và các Cục, Tổng cục, Viện, Trường trực thuộc. Tổng số đại biểu tham dự là khoảng 400 người.

Trước Hội nghị toàn quốc hơn một tháng, Đảng ủy Bộ NN-PTNT tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4 và sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 tại Bộ cùng các đơn vị trực thuộc. 

Với chủ trương thực hiện nghiêm việc kiểm điểm tổ chức đảng, tập thể cấp ủy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong nội bộ, Bộ NN-PTNT đã triệt để xây dựng tổ chức đảng theo Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK và Hướng dẫn số 09-HD/ĐU.

Đảng ủy Bộ cũng đôn đốc các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện tốt Chỉ thị số 02-CT/ĐUB của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, và sớm thực hiện Quy định 179-QĐ/TW của Bộ Chính trị trong các công tác, nhiệm vụ thực tế.


Tại điểm cầu Viện Chăn nuôi có 41 cán bộ, Đảng viên tham dự.

5 năm vừa qua, Đảng ủy Bộ đã đánh giá xếp loại 3.743 đảng viên, xếp loại 59/59 tổ chức Đảng, đồng thời tặng bằng khen cho 23 tổ chức đảng trực thuộc và 19 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn.

Nhờ thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Bộ NN-PTNT duy trì tốc độ tăng trưởng suốt 5 năm liền. 15/15 chỉ tiêu chủ yếu của ngành đều đạt và vượt.

Kết quả nổi bật là tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành 5 năm ước đạt 2,62%, tỷ lệ che phủ rừng năm 2020 đạt 42%, hết năm 2020 ước có trên 62% xã đạt chuẩn nông thôn mới. Nhiều đảng bộ trực thuộc Bộ NN-PTNT đã tạo bước đột phá.


Điểm cầu Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp có 26 đại biểu.

Đảng ủy Bộ NN-PTNT là một trong rất nhiều điểm sáng khi sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. 

Theo Ban Chấp hành Trung ương, các cấp uỷ, tổ chức Đảng đã lãnh đạọ, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã đạt nhiều kết quả quan trọng, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, có sức lan toả trong Đảng và xã hội.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào nền nếp, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi cấp uỷ, tổ chức Đảng và cán bộ, Đảng viên. Việc tự giác nêu gương của cán bộ, Đảng viên, người đứng đầu, nhất là vai trò tiên phong, gương mẫu của các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đã ngăn chặn, kiềm chế tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trí, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Ngoài những kết quả, việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05 còn hạn chế. Theo Ban Chấp hành Trung ương, đó là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức có nơi, có lúc chưa quyết liệt, chưa kịp thời, chưa sát thực tế. Việc tu dưỡng, rèn luyện, làm theo Bác, nhất là trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên đôi lúc chưa liên tục, thiếu sáng tạo trong triển khai Chỉ thị.

Để thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đạt hiệu quả thiết thực, Ban Chấp hành Trung ương đề nghị các cấp uỷ, cán bộ, Đảng viên cần tập trung làm tốt 3 nội dung, là: học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, Đảng viên. 

"Việc học tập và làm theo Bác của mỗi cán bộ, đảng viên ngày càng tự giác, tạo những chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ", Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết.

Theo kết quả điều tra hồi tháng 3/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương, 76% số người được hỏi cho rằng, việc thực hiện Chỉ thị 05 đã góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. 70% số người được hỏi cho rằng, thực hiện Chỉ thị 05 đã ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện của "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

65% số người được hỏi cho rằng, thực hiện Chỉ thị 05 góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, đảm bảo đủ năng lực, phẩm chất, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ. 67% số người được hỏi cho rằng, Chỉ thị 05 góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.

Trong 5 năm vừa qua, Bộ NN-PTNT đã giữ vững đà tăng trưởng cho ngành nông nghiệp. Ảnh: Bảo Thắng.

Bộ Chính trị yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức Đảng, chính quyền tập trung làm tốt những nhiệm vụ sau. Một, là tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, Đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng chủ nghĩa Mác - Lênin là kim chỉ nam cho hành động của Đảng.

Hai, là kết hợp chặt chẽ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trong thực tiễn.

Ba, là phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên, nhất là người đứng đầu. Việc tự giác nêu gương để khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu "trên trước, dưới sau", "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau".

Bốn, là đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, Đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Năm, là nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Sáu, là coi trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện sớm, kịp thời ngăn chặn vi phạm.

Bảy, là cấp uỷ, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả Chỉ thị 05.

Sau khi nghe các đại biểu đọc tham luận, đóng góp ý kiến tại Hội nghị, ông Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương công bố 136 tập thể, cá nhân trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021. Do dịch Covid-19, ông Toàn đề nghị các cấp uỷ, chính quyền, tổ chức Đảng địa phương trao bằng khen tới các cá nhân, tập thể trong danh sách.

Hội nghị toàn quốc của Đảng hôm 12/6 có nhiều điểm cầu trên cả nước, và kết nối trực tuyến với Hội trường Diên Hồng. Ảnh: Bảo Thắng.

Chỉ đạo và kết luận Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị cán bộ, Đảng viên, các cấp uỷ, chính quyền địa phương phải nắm một cách sâu sắc tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư cho biết, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã triển khai từ lâu, nhưng thực hiện Chỉ thị 05 mới được 5 năm. Ông thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng biểu dương những cá nhân, tập thể tiên tiến, đồng thời đề nghị phát huy, nhân rộng hơn nữa tại các địa phương.

"Việt Nam chưa bao giờ có tiềm lực, cơ đồ và vị thế quốc tế như hiện nay", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói tại Hội nghị. Mặc dù vậy, Tổng Bí thư đề nghị cán bộ, Đảng viên không được chủ quan, nhất là với những nguy cơ mà Đảng đã cảnh báo.

Tổng Bí thư bày tỏ hy vọng, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng phát triển sâu, rộng trong các khối Đảng ủy.

nongnghiep.vn29598