Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hòa chung không khí với đồng bào, đồng chí, chiến sỹ cả nước đang hướng về Bác với tất cả lòng thành kính, chiều ngày 18/5, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã long trọng tổ chức buổi lễ mít tinh kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).


Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp – Phó bí thư BCS Đảng Bộ, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT phát biểu đọc diễn văn tại buổi lễ

Tham dự buổi lễ gồm có đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp – Phó bí thư BCS Đảng Bộ, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, đồng chí Vũ Xuân Thủy Chủ tịch Công đoàn NN&PTNT Việt Nam, đồng chí Ngô Hồng Giang – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, cùng các đại biểu là cá nhân xuất sắc được biểu dương tại lễ tổng kết tổng kết để đánh giá phong trào thi đua và công tác khen thưởng của Công đoàn cơ quan Bộ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài của Đảng, của dân tộc và nhân dân ta, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta, Người chiến sỹ cộng sản quốc tế mẫu mực, người bạn thân thiết của các dân tộc đã và đang đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.

Trong những ngày này, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hòa chung không khí với đồng bào, đồng chí, chiến sỹ cả nước đang hướng về Bác với tất cả lòng thành kính và xiết bao thương nhớ Bác, càng thấm thía và biết ơn công lao trời biển của Bác. Cuộc đời và sự nghiệp của Người là một bản anh hùng ca, một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, về phẩm chất cộng sản, về trí tuệ uyên bác, đạo đức cách mạng trong sáng, và là sự cổ vũ lớn lao đối với các thế hệ người Việt Nam.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp xúc động sau khi xem lại những thước phim ghi lại hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành nông nghiệp từ những ngày còn là Bộ Canh Nông. Thứ trưởng nhấn mạnh, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng vai trò quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Ngay khi Cách mạng tháng 8 thành công, ngày 14/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cho thành lập Bộ Canh nông và nêu ra ba nhiệm vụ lớn cho cách mạng toàn quốc: diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm.

Thực hiện tư tưởng, đường lối của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngành Nông nghiệp đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, chính sách phù hợp nguyện vọng của nông dân như miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và các loại thuế phí, miễn thủy lợi phí, nghĩa vụ đóng góp đối với nông dân… Tiếp đó, trước yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, ngành Nông nghiệp đã chủ động nghiên cứu và đề xuất nhiều chủ trương lớn mang tính cách mạng đặc biệt thể chế hóa Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Đây là sự cụ thể hóa quan điểm, chủ trương, đường lối của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thực tiễn đời sống; đó là quyết tâm mới, tầm nhìn mới, nhưng trên hết đó trách nhiệm chính trị lớn lao mà ngành Nông nghiệp ý thức rất rõ ràng trước Đảng, Bác và nhân dân trong quá trình đi lên của đất nước.

Nhờ đó, nền kinh tế nước ta nói chung, lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn nói riêng đã đạt được nhiều kết quả, thành tựu phát triển to lớn. Nông nghiệp: đang chuyển mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa với quy mô, năng suất và chất lượng ngày càng cao, an toàn thực phẩm được coi trọng. Xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng nhanh, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hóa, tạo nguồn thu ngoại tệ quan trọng, góp phần giảm nhập siêu cho cả nước.

Nhân dịp Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh hôm nay Công đoàn cơ quan Bộ tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua và biểu dương 34 điển hình tiên tiến là những bông hoa đẹp nhất trong rừng hoa đẹp trong Khối cơ quan Bộ, đã đạt nhiều thành tích xuất sắc nổi bật trong công tác chuyên môn và công tác đoàn thể. Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Bộ nguyện cố gắng xứng đáng là công bộc của dân, là học trò, con cháu của Bác Hồ; phấn đấu thực hiện trọn vẹn những điều mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu của chúng ta./.

NLA (mard.gov.vn)28425