Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 15/10, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tổ chức gặp mặt các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan chủ trì buổi gặp mặt.


Bộ trưởng Lê Minh Hoan phát biểu tại buổi gặp mặt

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan chúc mừng các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được bổ nhiệm vào các vị trí công tác quan trọng.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã nêu bật những thành tựu của ngành nông nghiệp Việt Nam trong thời gian vừa qua. Bộ trưởng cho biết: Trong quý IV, Bộ NN&PTNT trình Thủ tướng phê duyệt Chiến lược Nông nghiệp Nông thôn tầm nhìn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chiến lược mang tầm nhìn xa sẽ trở thành cơ sở để phát triển nền nông nghiệp, giúp nền nông nghiệp phát huy vai trò trụ đỡ nền kinh tế.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan nêu ví dụ từ những thành công từ Israel hay Nhật Bản là những quốc gia không có nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào, bị ảnh hưởng của thiên tai như sóng thần, động đất, song với tinh thần sáng tạo và ý chí kiên cường, hai đất nước đã có những mô hình nông nghiệp thành công đáng học tập.

Bộ trưởng kêu gọi các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đóng góp những thông tin và nhận định, đánh giá về tình hình nông nghiệp ở nước ngoài, giúp kết nối giao thương và đầu tư nông sản.

Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, Việt Nam cần có vốn hiểu biết nhất định về bản chất của thị trường nếu muốn xây dựng một chiến lược xâm nhập thị trường bền vững.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Bộ NN&PTNT đã lắng nghe ý kiến đề xuất của các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để phối hợp, hợp tác thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ hoạt động đối ngoại trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đánh giá cao những kết quả phối hợp giữa Bộ NN&PTNT với Bộ Ngoại giao trong thời gian vừa qua, chân thành cảm ơn sự hợp tác và phối hợp giữa hai bên trong những hoạt động phát triển nền nông nghiệp của Việt Nam.

Toàn cảnh buổi gặp mặt

Thứ trưởng khẳng định, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Bộ NN&PTNT trong công tác thực hiện nhiệm vụ chung, nhất là hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, phát triển xuất khẩu và tiêu thụ nông sản ra các thị trường nước ngoài. Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng cho biết, buổi gặp mặt này sẽ giúp tăng cường mối quan hệ giữa hai Bộ trong giai đoạn tới, làm nền tảng để phối hợp chặt chẽ giữa các Cơ quan đại diện với các cơ quan của Bộ NN&PTNT.

HNN (mard.gov.vn)29965