Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nhân kỷ niệm ngày Lâm nghiệp Việt Nam 28/11 và 76 năm thành lập ngành Lâm nghiệp cách mạng Việt Nam (01/12/1945 - 01/11/2021). Bộ trưởng Lê Minh Hoan (Bộ NN&PTNT), đã gửi thư chúc mừng tới các đồng chí lãnh đạo, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, toàn thể những người tham gia, đổ mồ hôi, xương máu cho sự nghiệp giữ gìn màu xanh đất nước, các doanh nhân đã chung sức, đồng lòng, cần cù sáng tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ, trọng trách của toàn ngành lời thăm hỏi, tình cảm chân thành thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.


Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan gửi thư chúc mừng ngành Lâm nghiệp Việt Nam

Bộ trưởng Lê Minh Hoan gửi thư chúc mừng ngày thành lập ngành Lâm nghiệp Việt Nam

MH (tổng hợp)30070