Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 30/7, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) đã có buổi làm việc với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội. Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường và đồng chí Hà Ngọc Chiến - Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đồng chủ trì buổi làm việc.


Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường và Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến tại buổi làm việc

Theo ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác (Bộ NN&PTNT), thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ NN&PTNT đã triển khai đồng bộ, quyết liệt Nghị quyết số 100/2019/QH14 năm 2019 và Nghị quyết 113/2015/NQ13 năm 2015 của Quốc hội về xây dựng nông thôn mới và di dân tái định cư tại vùng cách mạng, miền núi, khó khăn, vùng dân tộc thiểu số.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, tổng nguồn lực huy động để thực hiện xây dựng nông thôn mới ước đạt khoảng trên 2.100 tỷ đồng, tăng gấp 2,5 lần so với giai đoạn 2011 - 2015. Đến hết tháng 7/2020, cả nước đã có 5.312 xã (59,8%) đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 42,7% so với cuối năm 2015 và vượt 9,8% so với mục tiêu 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020.  Trong đó, có 222 xã đặc biệt khó khăn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo Cục Kinh tế hợp tác, hiện có 9 tỉnh, thành phố có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Bình quân cả nước đạt 16,26 tiêu chí/xã. Cả nước đã có 142 đơn vị cấp huyện (21,4%) của 46 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Bộ NN&PTNT tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo Trung ương tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp như: Chỉ đạo các cấp triển khai hiệu quả các giải pháp để phấn đấu hoàn thành mục tiêu 5 năm của Chương trình trong năm 2020; Xây dựng khung khổ pháp luật, hệ thống cơ chế, chính sách và văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình giai đoạn 2021 – 2025; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Chương trình; phát huy vai trò chủ thể của người dân và vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị, xã hội các cấp.

Về tình hình dân di cư tự do, giai đoạn 2015 – 2020, tổng số hộ dân di cư tự do được bố trí, sắp xếp ổn định vào các điểm dân cư là 6.566 hộ, trong đó miền núi phía Bắc là 647 hộ và Tây Nguyên là 5.919 hộ.

Tại buổi họp, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết: Bộ NN&PTNT tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội để hoàn chỉnh Báo cáo về Kết quả thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 năm 2019 và Nghị quyết 113/2015/NQ13 năm 2015 của Quốc hội.

HNN (mard.gov.vn)28603