Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 26/11/2019, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Xuân Cường đã có buổi làm việc với tỉnh Nghệ An. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo tỉnh Nghệ An và đại diện các đơn vị liên quan thuộc Bộ NN&PTNT.


Toàn cảnh buổi làm việc

Theo ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Nghệ An, Nghệ An có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, trong đó đất sản xuất nông nghiệp 302.013 ha, đất lâm nghiệp 1.160.242 ha. Nghệ An có 82 km bờ biển, dân số 3,327 triệu người, trong đó trên 80% sống ở khu vực nông thôn. Tỷ trọng ngành nông nghiệp trong cơ cấu nền kinh tế tỉnh chiếm 20,6%.

Năm 2019, với sự nỗ lực của địa phương, sự quan tâm giúp đỡ của Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương, đặc biệt là Bộ NN&PTNT, kinh tế xã hội tỉnh Nghệ An đạt được nhiều kết quả. Năm 2019, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách: Thời tiết diễn biến phức tạp, một số dịch bệnh nguy hiểm luôn có nguy cơ tiềm ẩn, đặc biệt dịch tả lợn châu Phi, nhưng ngành NN&PTNT Nghệ An vẫn đạt nhiều kết quả quan trọng. Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp đạt mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế nội ngành tiếp tục chuyển biến theo hướng tích cực. Vụ Đông Xuân 2018 – 2019 được mùa. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Nông nghiệp 77,35%; lâm nghiệp 6,7%; ngư nghiệp 15,95%. Tỷ trọng chăn nuôi ước đạt 46,38%.

Việc xây dựng nông thôn mới (NTM) đã trở thành phong trào rộng khắp trong toàn tỉnh. Năm 2019, tính đến tháng 11, Nghệ An đã có trên 40 xã đạt 19/19 tiêu chí. Dự kiến cả năm, tỉnh Nghệ An sẽ có 40 – 42 xã đạt chuẩn NTM. Như vậy, dự kiến lũy kế đến cuối năm 2019, tỉnh có 261/431 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 60,56%. Số tiêu chí bình quân các xã đạt 16 tiêu chí/xã.

Về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 – 2025, ông Hoàng Nghĩa Hiếu cho biết mục tiêu chung của tỉnh là phát triển nền nông nghiệp theo hướng sinh thái, hiện đại, bền vững, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, gắn sản xuất với chế biến và thị trường. Tiếp tục đổi mới tổ chức sản xuất theo chuỗi sản phẩm và chuỗi giá trị, trên cơ sở phát triển liên kết, liên doanh với vai trò doanh nghiệp làm nòng cốt; áp dụng khoa học công nghệ để tăng năng suất, chất lượng, giá trị nông sản; nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp, nguồn nước, lao động và nguồn vốn. Tiếp tục thực hiện tốt tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới.

Tỉnh Nghệ An đề xuất Bộ NN&PTNT quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ để tỉnh duy trì, bảo tồn nguồn dược liệu hiện có và phát triển rộng hơn các nguồn dược liệu quý tại Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An; hỗ trợ tỉnh Nghệ An được tham gia các dự án quản lý rủi ro thiên tai…

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đánh giá Nghệ An là địa phương có nhiều lợi thế trong phát triển nông nghiệp, đặc biệt là gỗ, các sản phẩm ngoài gỗ. Tổng xuất khẩu đồ gỗ thế giới là khoảng 490 tỷ USD/1 năm, trong khi kim ngạch xuất khẩu gỗ của Việt Nam là 11 tỷ/1 năm. Tỉnh Nghệ An cần tận dụng những tiềm năng này.

Về phát triển cây dược liệu, Bộ trưởng cho biết Nghệ An có diện tích rừng rộng nhất nước với khu vực thuộc dãy Trường Sơn có đa dạng sinh học cần được bảo vệ và có nhiều tiềm năng với lâm sản ngoài gỗ. Bộ trưởng khẳng định Bộ NN&PTNT sẽ hỗ trợ, tạo động lực cho ngành NN&PTNT Nghệ An ngày càng phát triển.      

HNN (mard.gov.vn)27943