Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 10/1/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo điều hành năm 2018. Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường chủ trì Hội nghị.


Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Năm 2018, ngành nông nghiệp và PTNT đã đạt được kết quả cao, toàn diện với các chỉ tiêu chủ yếu tổng hợp đều vượt kế hoạch cả năm và cao hơn năm trước: GDP nông lâm thủy sản tăng 3,76%, đạt mức cao nhất trong 7 năm gần đây. Giá trị sản xuất tăng 3,86%. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,65%; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt trên 42,4%, kim ngạch xuất khẩu 40,02 tỷ USD.

Kết quả đạt được trên đây, ngoài sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự phối hợp của các cấp, các ngành, doanh nghiệp, bà con nông dân cả nước, công tác chỉ đạo điều hành của Bộ đã được đẩy mạnh với nhiều biện pháp đồng bộ và quyết liệt hơn, nhất là Lãnh đạo Bộ đã chủ động đổi mới phương pháp chỉ đạo, sâu sát với thực tiễn nhưng hết sức linh hoạt trước mọi tình huống, đặc biệt đã tạo sự hứng khởi vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng hướng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, năm 2018, ngành nông nghiệp được giao nhiệm vụ rất nặng nề với các chỉ tiêu đề ra đều cao trong bối cảnh có nhiều thách thức như phải tiến hành tái cơ cấu kinh tế từ các hộ nhỏ lẻ, biến đổi khí hậu diễn ra rất phức tạp với nhiều hình thái mới, các thành phần kinh tế chưa có sự chuẩn bị sẵn sàng với tình hình mới. Trong bối cảnh đó, ngành nông nghiệp đã có sự chủ động, thể hiện ở việc lãnh đạo Bộ NN&PTNT, ba khu vực hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp đều có một quyết tâm chính trị rất cao; xác định được mục tiêu tích cực, cao hơn mục tiêu Chính phủ giao trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn như rủi ro về thị trường, dịch bệnh; xác định rõ nhiệm vụ cho từng khối mảng, giao nhiệm vụ rõ ràng cho những người đứng đầu; thường xuyên tổ chức các buổi giao ban tháo gỡ khó khăn; phát huy tinh thần dân chủ, tập trung, phân cấp, phân quyền rõ ràng, động viên khích lệ kịp thời công tác cán bộ; thực hiện tốt sự phối hợp, liên kết các Bộ ngành, tỉnh thành, các thành phần kinh tế và người dân; hợp tác quốc tế sâu rộng.

Toàn cảnh Hội nghị

Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, ngành nông nghiệp đạt được những thành tích trong năm 2018 là nhờ có sự điều hành chặt chẽ từ cơ quan lãnh đạo cao nhất đến các đơn vị trực thuộc; sự chủ động, sáng tạo; khát vọng, quyết tâm cao vươn lên; sự cầu thị, trách nhiệm và hội nhập và hành động quyết liệt của cơ quan quản lý.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng chỉ ra những tồn tại của công tác chỉ đạo điều hành như sự ứng phó, việc đưa ra phương án giải quyết còn chậm. Công tác cải cách hành chính về tổng thể là tốt, nhưng vẫn còn bất cập, có những vấn đề chưa được giải quyết quyết liệt, triệt để; sự phối hợp, triển khai thông suốt trong hệ thống của ngành từ Trung ương đến địa phương còn chưa đạt yêu cầu; việc triển khai Nghị quyết số 19 của Chính phủ cần cố gắng tạo bước đột phá hơn nữa.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh năm 2019 sẽ là năm rất khó. Do vậy, để đạt được các mục tiêu của năm 2019, cần quyết liệt, phân rõ trách nhiệm của những người đứng đầu; tiếp tục có sự đột phá về cải cách hành chính; liên kết chặt chẽ về hợp tác quốc tế; hành động cần quyết liệt, sáng tạo, có sản phẩm hiệu quả; sẵn sàng có phương án xử lý khi rủi ro xảy ra; phát huy đoàn kết, chống tham nhũng…

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tin tưởng năm 2019, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục đà tăng trưởng. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường biểu dương dự cố gắng, trách nhiệm và hiệu quả của toàn ngành nông nghiệp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã giao.

HNN (mard.gov.vn)27037