Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tranh thủ những cơn mưa lớn trong thời gian qua, nông dân vùng sản xuất lúa tôm kết hợp trong tỉnh đã đẩy nhanh khâu rửa mặn, gieo mạ và đang bắt đầu xuống giống vụ lúa trên đất nuôi tôm.


Ảnh minh họa

Theo số liệu của ngành Nông nghiệp tỉnh Cà Mau, tính đến thời điểm này, nông dân các vùng sản xuất lúa tôm kết hợp đã gieo hơn 680 ha mạ để cấy và đã xuống giống bằng phương pháp sạ thẳng được gần 140 ha lúa trên đất nuôi tôm.

Thời gian gieo cấy vụ lúa trên đất nuôi tôm năm nay được ngành Nông nghiệp khuyến cáo, nếu đảm bảo điều kiện, nông dân cần tập trung xuống giống dứt điểm từ nay đến giữa tháng 10 dương lịch. Ngoài việc quan tâm thực hiện tốt khâu rửa mặn, ngành Nông nghiệp còn khuyến cáo nông dân cần chuyển từ sản xuất giống lúa dài ngày (như Một bụi đỏ, Một bụi lùn…) sang các giống lúa cao sản ngắn ngày (thời gian sinh trưởng 95-100 ngày), rút ngắn thời gian thu hoạch, hạn chế thiệt hại do xâm mặn cuối vụ như các giống ST24, OM18, OM5451, Cà Mau 1, Cà Mau 3, OM 2517, Lúa lai BTE1… Sau khi gieo cấy cần tiếp tục xổ nước đáy, hứng nước mưa rửa mặn liên tục cho đến hết mùa mưa./.

CTV Cà Mau28774