Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khi khu rừng nhiệt đới ở khu vực sông Amazon Nam Mỹ tiếp tục bị thu hẹp, dòng sông giờ đây đã cho thấy bằng chứng về những mối nguy hiểm khác: cá nước ngọt bị khai thác quá mức của cá nước ngọt.Theo cuộc kiểm tra quy mô lớn đầu tiên trên toàn vùng Amazon của các nhà nghiên cứu Đại học Cornell, đa dạng sinh học của các loài nước ngọt ở Amazon đang chịu tác động bởi hoạt động đánh bắt mạnh mẽ. Phát hiện của các nhà nghiên cứu dựa trên xem xét hồ sơ đánh bắt cá tại cảng ở Brazil và Peru cho thấy nguy cơ đe dọa khả năng cung cấp protein và các chất dinh dưỡng thiết yếu khác của khu vực.
Tác giả nghiên cứu cho biết: “Các loài thân lớn dễ bị tổn thương hơn vì phát triển chậm hơn. Khi dân số suy giảm, chúng tôi thấy chúng cũng đang bị thay thế bởi các loài nhỏ hơn. Mô hình này phù hợp với việc khai thác quá mức".
Heilpern giải thích rằng khi các loài cá được thay thế, thu hoạch có thể được duy trì. Nhưng cuối cùng, bằng chứng từ các mô hình khoa học cho thấy thu hoạch có thể sụp đổ. Nguyên nhân là do sự suy giảm đa dạng sinh học liên tục của cá làm giảm số lượng các loài thay thế và càng làm giảm khả năng phục hồi của nghề cá.
Sông Amazon là một trong những hệ sinh thái nước ngọt đa dạng và năng suất nhất trên hành tinh. Những người sống trong khu vực này tiêu thụ cá nhiều nhất trên thế giới, khoảng 110 pound/người hàng năm.
Theo báo cáo năm 2020 của Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO), trữ lượng cá nước ngọt có mức độ bền vững về mặt sinh học đạt 90% vào năm 1990. Tuy nhiên, tỉ lệ này đã giảm xuống 65,8% vào năm 2017.
Tác giả nghiên cứu đề xuất, cần có sự giám sát, thực thi các quy định và quản trị tốt hơn ở khu vực Amazon để duy trì nghề cá. Ngoài ra, việc mở rộng các khu bảo tồn có thể duy trì các môi trường sống quan trọng đối với nhiều loài cá./.

MH (Theo EurekAlert)30808