Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các khoản tiền trả cho các cộng đồng nông thôn tạo cơ hội mới để khôi phục rừng nguyên sinh của Trung Quốc

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực để tái trồng rừng nhưng các khu rừng nguyên sinh của Trung Quốc tiếp tục bị phá hủy do đồn điền. Một nghiên cứu mới của các nhà nghiên cứu từ Trung tâm Nông lâm Thế giới (ICRAF), Viện Sinh vật Côn Minh (KIB), Đại học Princeton và Đại học Sun Yat-sen cho rằng các cộng đồng nông thôn có thể giúp đảo ngược xu hướng này nếu họ được khuyến khích bảo vệ và khôi phục rừng nguyên sinh trên đất của họ.


Fangyuan Hua, một nghiên cứu sinh của Đại học Cambridge và là người chủ trì nghiên cứu, cho biết: “Đất đai thuộc sở hữu của các cộng đồng nông thôn chiếm 60% diện tích rừng của Trung Quốc và bao phủ phần lớn diện tích rừng trồng mới ở Trung Quốc. Tuy nhiên, chính sách lâm nghiệp hiện nay phần lớn không chú ý đến các vùng đất thuộc sở hữu tập thể và không có cơ chế phục hồi rừng nguyên sinh”.

Do đó, ngay cả khi phần lớn diện tích rừng của Trung Quốc đã tăng lên trong suốt 20 năm qua, Trung Quốc đã tiếp tục mất đi rừng nguyên sinh. Các tác giả của nghiên cứu mới nói rằng điều này đã có những tác động tiêu cực đối với cả đa dạng sinh học và sức khoẻ hệ sinh thái. Các nhà nghiên cứu lập luận rằng các chương trình bồi thường được thiết kế phù hợp có thể khuyến khích việc bảo vệ và khôi phục rừng nguyên sinh trên đất cộng đồng.

Jianchu Xu của ICRAF và KIB, và là đồng tác giả của nghiên cứu, cho biết Trung Quốc đã triển khai các chương trình bồi thường về rừng - đó là các chính sách trả cho nông dân để bảo vệ và khôi phục rừng. Tuy nhiên, các chương trình này cần đánh giá trực tiếp các dịch vụ sinh thái do rừng tự nhiên cung cấp, như bảo tồn đa dạng sinh học hoặc giữ đất và nước - và phải trả công tương xứng cho người nông dân”.

Theo các tác giả, một vấn đề lớn đối với các kế hoạch bồi thường hiện nay của Trung Quốc là việc thực hiện đơn giản chỉ dựa vào diện tích rừng bao phủ và bỏ qua đa dạng sinh học. Do đó các nỗ lực khôi phục thường tạo ra những vùng cây đơn giản hoặc độc canh hơn là thực hiện những công việc khó khăn hơn trong việc phục hồi rừng nguyên sinh đa dạng.

Nghiên cứu mới xác định một đề xuất chính sách mới gọi là Cơ chế Bồi thường để Bảo vệ Sinh thái (MCEP) như là một cơ hội để cải cách. MCEP được dự định là một chính sách trung tâm cho việc bảo vệ hệ sinh thái ở Trung Quốc. Hiện tại MCEP vẫn đang được xây dựng và có thể được sửa đổi để thúc đẩy phục hồi rừng nguyên sinh.

Ông Hua nói: “Chương trình MCEP tạo cơ hội cho chính phủ Trung Quốc xây dựng các tiêu chuẩn đền bù hiệu quả cho xã hội. Các cộng đồng nông thôn sẽ nhận được thu nhập vốn rất cần thiết, trong khi những lợi ích như cải thiện tình trạng đất, đa dạng sinh học và giảm xói mòn sẽ có lợi cho xã hội nói chung”.

Nguyễn Minh Thu (Theo phys.org)