Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổng giám đốc FAO kêu gọi ngành công nghiệp thực phẩm chuyển đổi chuỗi sản xuất và cung ứng và giá trị.Qu Dongyu, Tổng Giám đốc Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), đã kêu gọi ngành công nghiệp thực phẩm làm nhiều hơn để thúc đẩy thực phẩm lành mạnh, giảm mất mát và lãng phí thực phẩm trong suốt chu kỳ của hệ thống thực phẩm từ nông trại đến bàn ăn.

“Dinh dưỡng không nên là điều mà tự nó đã là quan trọng, mà cần là một phương tiện đem lại một cuộc sống hạnh phúc, khỏe mạnh”, ông Dong Dongyu nói.

Ngành thực phẩm có vai trò quan trọng trong việc đạt được an ninh lương thực và dinh dưỡng vì nó ảnh hưởng đến việc sản xuất, chế biến, bán lẻ và tiếp thị thực phẩm mà chúng ta tiêu thụ, Dongyu cho biết.

Ngành công nghiệp này có tiềm năng biến đổi các hệ thống nông nghiệp và thực phẩm để đạt được kết quả tốt hơn về môi trường, xã hội và kinh tế. Dongyu nói rằng ông tin rằng hệ thống thực phẩm phải được sửa đổi thông qua đổi mới và công nghệ để bền vững hơn với môi trường, để họ có thể bảo vệ và sử dụng các tài nguyên thiên nhiên quan trọng, như nước và đất, theo cách hiệu quả hơn.

Ông cũng chỉ ra sự cần thiết phải đảm bảo rằng, ở cấp độ sản xuất, nông dân được trang bị các công cụ, kiến ​​thức và năng lực để cải thiện sản lượng nông nghiệp.

Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuyển đổi chuỗi cung ứng và mối quan hệ giữa nhà bán lẻ và người tiêu dùng. Thay đổi như vậy phải được đổi mới và nên nắm bắt hơn là chống lại công nghệ kỹ thuật số, Tổng giám đốc FAO nói.

Để kết luận, ông kêu gọi các can thiệp chuỗi giá trị vượt ra ngoài những cân nhắc kinh tế hẹp, nhưng tôn trọng các mối quan tâm về văn hóa và xã hội của con người.  

H.T - theo Newfoodmagazine27770