Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cây che phủ thường được trồng để phục hồi sức khỏe của đất. Nghiên cứu mới cho thấy cây trồng che phủ có thể cung cấp nhiên liệu cho các cộng đồng vi sinh vật dưới lòng đất và cải thiện chất lượng nước tại địa phương, nhưng thảm thực vật không thể tăng cường lưu trữ các-bon.Đối với nghiên cứu, kết quả được công bố gần đây trên tạp chí GCB Bioenergy, các nhà khoa học đã thu thập hàng chục mẫu đất từ ​​các cánh đồng đã trải qua các biện pháp xử lý che phủ dài hạn.

Qua phân tích các mẫu trong phòng thí nghiệm, các  nhà khoa học đã tìm thấy lúa mạch đen mùa đông che phủ phổ biến mang lại lợi ích cho hoạt động của vi sinh vật. Bởi vì vi khuẩn tiêu thụ chất dinh dưỡng, sự hiện diện và hoạt động của chúng giúp giữ chất dinh dưỡng trong đất, thay vì bị cuốn trôi bởi dòng chảy - do đó, cải thiện sức khỏe của đất và chất lượng của các tuyến đường thủy gần đó.

Tuy nhiên, phân tích đất cho thấy sự có mặt của các loại cây che phủ như lúa mạch đen mùa đông lại thất bại trong việc tăng cường lưu trữ các-bon. Cây che phủ hấp thụ CO2 và cung cấp một luồng các-bon vào đất, nhưng nghiên cứu mới nhất cho thấy phần lớn lượng các-bon đó được tiêu thụ bởi các cộng đồng vi sinh vật được tăng cường và thải trở lại vào khí quyển dưới dạng CO2.

Các nhà khoa học đã thu thập các mẫu đất được sử dụng cho nghiên cứu từ một khu vực thử nghiệm của các nhà nghiên cứu bang Iowa. Trong khi một số cánh đồng được trồng luân canh ngô-đậu nành, một số khác được trồng bằng cây che phủ sau khi trồng ngô liên tục. Một số diện tích là thảo nguyên tái tạo.

Theo các nhà khoa học, mặc dù có những lợi ích đáng chú ý về môi trường, nhưng cây lâu năm không được bón phân hay cây che phủ đều không thúc đẩy quá trình cô lập các-bon trong đất nhanh chóng so với các hệ thống năng lượng sinh học hàng năm thông thường do sự gia tăng phân hủy đồng thời.

Nghiên cứu cho thấy việc trồng cây che phủ hoặc khôi phục thảo nguyên đều đáng giá, chúng  cung cấp một loạt các lợi ích môi trường và sinh thái - lưu trữ các-bon chỉ là một trong số đó.

M.H (Theo EurekAlert)27932