Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 26 tháng 11 năm 2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản ký Công văn số 2085 /TCTS-NTTS về việc chỉ đạo sản xuất và quản lý nuôi thuỷ sản lồng bè mùa mưa lũ.


Ảnh minh họa

Từ ngày 16/11/2021 đến nay, tại khu vực Nam Trung Bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; dự báo thời gian tới thời tiết sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, gây bất lợi cho nuôi trồng thuỷ sản, đặc biệt ảnh hưởng đối với thuỷ sản nuôi lồng bè (cá biển, tôm hùm...) do nước ngọt từ các cửa sông đổ ra. Để chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả của thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người nuôi, Tổng cục Thủy sản đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh Nam Trung Bộ phối hợp với Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III và chỉ đạo các đơn vị có chức năng liên quan bám sát tình hình thực tế, hướng dẫn người nuôi triển khai ngay một số nội dung, cụ thể như sau:

  1. Hướng dẫn các cơ sở nuôi các biện pháp chăm sóc, quản lý lồng bè, thủy sản nuôi trong mùa mưa lũ. Tập trung quản lý, đảm bảo an toàn cho người và lồng bè nuôi; quản lý môi trường; quản lý việc sử dụng thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.
  2. Di chuyển lồng bè nuôi tới nơi có môi trường ổn định, phù hợp với sự sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi. Tổ chức thu hoạch thủy sản đạt kích cỡ thương phẩm ở khu vực không có khả năng hoặc khó di chuyển lồng bè nuôi. Về lâu dài, cần khuyến cáo, hạn chế nuôi tại khu vực môi trường không ổn định, thường xuyên bị ảnh hưởng bởi điều kiện bất lợi môi trường hàng năm.
  3. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Thủy sản tại Công văn số 993/TCTS-NTTS ngày 16/6/2021 về việc chủ động ứng phó với mùa mưa bão trong nuôi trồng thuỷ sản năm 2021; công văn số 490/TCTS-NTTS ngày 05/4/2021 của Tổng cục Thủy sản về việc hướng dẫn, tăng cường quản lý nuôi tôm hùm lồng và các khuyến cáo tại bản tin thông báo kết quả quan trắc môi trường của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III.
  4. Tổ chức phòng, trị bệnh theo quy định của Thông tư số 04/2016/TT- BNNPTNT ngày 10/5/2016 quy định về phòng và chống dịch bệnh thủy sản của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT và hướng dẫn của Cục Thú y. Khi thuỷ sản nuôi có dấu hiệu bất thường hoặc bị chết, người nuôi cần báo cáo cơ quan quản lý nuôi trồng thủy sản địa phương. Không di chuyển lồng bè từ vùng nuôi có tôm, cá bị bệnh sang vùng nuôi chưa xuất hiện bệnh nhằm hạn chế sự lây lan dịch bệnh.
  5. Tổ chức thực hiện nghiêm quy định của pháp luật trong nuôi trồng thủy sản nói chung; nuôi lồng bè, nuôi biển nói riêng. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tổng cục Thủy sản đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh Nam Trung Bộ khẩn trương triển khai và chịu trách nhiệm về kết quả tổ chức triển khai thực hiện; báo cáo định kỳ hoặc đột xuất khi xảy ra sự cố và kết quả triển khai về Tổng cục Thủy sản (qua Vụ Nuôi trồng thủy sản, số 10, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội và email ntts@mard.gov.vn) để phối hợp xử lý, tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT./ H. Hà

H.Hà30107