Skip Ribbon Commands
Skip to main contentDự án: Chống chịu Khí hậu Tổng hợp và sinh kế bền vững ĐBSCL (MD-ICRSL)

STT Tiểu dự án Tên báo cáo
1  Tiểu dự án 1: Xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển đồng bằng sông cửu long

Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số - EMDP

Kế hoạch hành động tái định cư - RAP

1  Nâng cao khả năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững, thích ứng với khí hậu cho vùng Đồng Tháp Mười (các huyện phía Bắc tỉnh Đồng Tháp)

Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội

Kế hoạch hành động tái định cư

2  Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ chuyển đổi sản xuất phù hợp với điều kiện sinh thái, nâng cao sinh kế, thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Cù Lao Dung

 Kế hoạch hành động tái định cư

 Kế hoạch quản lý môi trường xã hội

 Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP)

3  Tiểu dự án 8: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phòng chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt và phục vụ nuôi tôm – rừng vùng ven biển tỉnh Cà Mau

Kế hoạch hành động tái định cư

4

 Tiểu dự án 10: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ bảo vệ và phát triển rừng sinh thái, nâng cao sinh kế, thích ứng biến đổi khí hậu ở huyện Hòa Bình, Đông Hải và Thành phố Bạc Liêu

Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội

 

 

CPO27486