Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Một công cụ dữ liệu mới để đo lường tính bền vững của thủy sản – từ cả nuôi trồng và đánh bắt tự nhiên - hiện đang trực tuyến và có sẵn cho công chúng sử dụng.Công cụ dữ liệu thủy sản bền vững được thiết kế để phục vụ cho người dùng một bức tranh rõ ràng hơn về hoạt động môi trường và xã hội đối với sản xuất thủy sản toàn cầu, cùng với một cái nhìn chi tiết hơn về tám lĩnh vực ngành thủy sản ưu tiên.

Công cụ này được phát triển bởi Liên minh Chứng nhận và xếp hạng thủy sản , một nhóm gồm 5 tổ chức phi chính phủ (NGO) - Chương trình theo dõi thủy sản vịnh Monterey, Hiệp hội thủy sản bền vững (SFP), Hội đồng quản lý nuôi trồng thủy sản (ASC), Hội đồng quản lý biển (MSC) và Hội chợ thương mại Hoa Kỳ. Nó bao gồm dữ liệu liên quan đến tính bền vững từ cả 5 NGO.

Thông tin có sẵn thông qua công cụ bao gồm xếp hạng và trạng thái chứng nhận khi áp dụng, cho dù thủy sản nuôi trồng hay khai thác đang cải thiện thông qua một dự án mục tiêu và có cần cải thiện tính bền vững trong một trang trại nuôi hay nghề đánh bắt thủy sản cụ thể hay không. Người dùng có thể lọc dữ liệu theo đôi tượng nuôi hay khai thác tự nhiên, vùng hoặc quốc gia.

"SFP đang nỗ lực để đảm bảo rằng đến năm 2020, ít nhất 75% sản lượng toàn cầu trong các lĩnh vực thủy sản chính là bền vững hoặc hướng tới sự bền vững", ông Braddock Spear, giám đốc bộ phận hệ thống SFP cho biết.

H.T - theo Thefishsite27931