Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo khóa học tại Nhật Bản, nội dung cụ thể như sau:- Tên khóa học: Promotion of mainstreaming disaster risk reduction.

- Thời gian học: từ ngày 01-14/12/2019.

- Chỉ tiêu: 01.

- Kinh phí do phía mời đài thọ.

- Đối tượng: cán bộ lãnh đạo quản lý có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực khóa đào tạo đề cập và hiện đang công tác trong lĩnh vực liên quan đến nội dung khóa đào tạo; thành thạo tiếng Anh, Tin học văn phòng, tuổi dưới 55, sức khỏe tốt, chưa tham gia khóa học tương tự tại Nhật Bản, cán bộ nữ trong thời gian mang thai được coi là không thích hợp để tham dự Khóa đào tạo.

- Hồ sơ tham dự gồm: 01 bản Mẫu đơn đăng ký (theo mẫu), bản copy Hộ chiếu, Chứng chỉ tiếng Anh, 01 bản Country Report (IV.Annex).

- Tài liệu khóa học có tại địa chỉ      

                https://www.mard.gov.vn/Pages/Dao-Tao.aspx

          Căn cứ vào nhu cầu đào tạo, đề nghị Tổng cục Phòng tránh thiên tai cử 01 người tham dự, Công văn cử người và hồ sơ đề nghị gửi Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 23/9/2019. Sau thời hạn trên, nếu đơn vị không có Văn bản cử người, Bộ sẽ chuyển chỉ tiêu cho đơn vị khác theo thứ tự ưu tiên như sau: (1) Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam. (2) Viện Quy hoạch Thủy lợi.

           Thông tin trao đổi liên hệ công chức theo dõi: đ/c Mai Hương- Vụ Tổ chức cán bộ, email: huongtm.tccb@mard.gov.vn. Điện thoại: 0377212778- 08048121./.27708