Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cục Bảo vệ thực vật thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục như sau: 1. Số lượng tuyển dụng: 36 chỉ tiêu
 2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển
 3. Điều kiện đăng ký dự tuyển
  Thực hiện theo quy định tại Điều 22, Luật Viên chức và các điều kiện khác theo yêu cầu của từng vị trí tuyển dụng. Chi tiết cụ thể của từng vị trí tuyển dụng được thông báo trên website: www.mard.gov.vnwww.ppd.gov.vn và niêm yết tại Cục Bảo vệ thực vật, các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng.
 4. Thời hạn nhận hồ sơ
  Từ ngày 17/5/2019 đến hết ngày 17/6/2019 (trong giờ hành chính).
 5. Nơi nhận hồ sơ
  Văn phòng Cục Bảo vệ thực vật, số 149 phố Hồ Đắc Di, quận Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 024 3857 4663; 024 3533 0362;27377