Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cục Thú y tổ chức xét tuyển 07 chỉ tiêu viên chức với các vị trí: Kiểm nghiệm viên thuốc thú y hạng III, Chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III và Kế toán viên vào các đơn vị thuộc Cục. Chi tiết cụ thế theo file đính kèm (Thông báo và Phụ lục về số lượng, tiêu chuẩn cơ bản của từng vị trí tuyển dụng).Tải toàn văn Thông báo 1601/TB-TY-VP ngày 14/8/2017 về việc tuyển dụng viên chức năm 2017 tại đây25304