Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sức khỏe rừng phụ thuộc vào nhiều loại cây khác nhau. Nghiên cứu mới cho thấy đa dạng động vật và nấm cũng đóng vai trò quan trọng quyết định sức khỏe của rừng.Tiết lộ này là kết quả của một cuộc khảo sát dài cả thập kỷ về các khu rừng cận nhiệt đới với sự đa dạng sinh học phong phú. Các nhà khoa học đã tiến hành điều tra để đánh giá tầm quan trọng của việc tìm hiểu rõ sức khỏe của rừng hơn.

Bảo tồn rừng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cây. Rừng sẽ không phải là rừng nếu thiếu cây. Tuy nhiên, trong bóng mát của loài cây sao là hàng nghìn sinh vật nhỏ bé hơn, mà phần nhiều trong số này cung cấp các dịch vụ sinh thái quan trọng.

Thông qua đánh giá bằng quan sát trong nhiều năm, nhóm nhà khoa học từ Đức, Trung Quốc, Thụy Sỹ và Mỹ đã có thể chi tiết được các loài sinh vật này, đó là bọ cánh cứng, nhện, kiến và nấm, và cách chúng thúc đẩy tăng trưởng gỗ, ngăn chặn xói mòn đất, tái chế các chất dinh dưỡng và hạn chế sâu hại.

Nghiên cứu mới cũng cho thấy sự đa dạng các loài cây phức tạp hơn nhiều so với nhận thức của các nhà khoa học. Đa dạng cây rất quan trọng bởi vì sự khác nhau về đặc điểm chức năng tạo ra sự khác nhau về loài. Sự cân bằng đúng các đặc điểm chức năng là cần thiết đối với sức khỏe rừng.

Các nhà khoa học cho biết, kiến thức trước đây về mối quan hệ giữa đa chức năng và đa dạng sinh học chủ yếu xuất phát từ những khu rừng nghèo nàn về chủng loài ở châu Âu và Bắc Mỹ. Giờ đây, các nhà khoa học có thể chứng minh lần đầu tiên về mối quan hệ này trong các khu rừng cận nhiệt đới và nhiệt đới phong phú về loài.

Nghiên cứu hy vọng có thể giúp các nhà bảo tồn thiên nhiên đưa ra nhiều kế hoạch bảo tồn toàn diện hơn cho các khu rừng trên thế giới.

M.H (Theo Sciencedaily)26531