Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trong kế hoạch và phương án cung ứng rau, củ, quả cho TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam bộ, ngoài việc rà soát, ưu tiên chuyển đổi một số diện tích hoa sang sản xuất các loại rau, củ, quả ngắn ngày, UBND TP Đà Lạt còn yêu cầu bảo nguyên tắc bình ổn giá.


Một nhóm bạn trẻ Đà Lạt thu hoạch rau để gửi tặng bà con vùng dịch TP Hồ Chí Minh

Ngày 18/7, UBND TP Đà Lạt ban hành công văn hoả tốc gửi các đơn vị, địa phương nhằm lên kế hoạch hỗ trợ nông sản cho TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam bộ chống dịch theo văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 17/7.

TP Đà Lạt tập trung vận động các doanh nghiệp, hợp tác xã, nông hộ sản xuất, kinh doanh nông sản trên địa bàn có kế hoạch phát triển sản xuất đảm bảo nguồn cung ứng rau, củ, quả phục vụ Nhân dân tại địa phương và các tỉnh, thành phố vùng dịch; trong đó, ưu tiên chuyển đổi cơ cấu cây trồng một số loại hoa sang sản xuất các loại rau, củ, quả ngắn ngày.

Việc này nhằm phát huy tinh thần tương thân, tương ái, thông cảm, chia sẻ, giúp đỡ và đùm bọc lẫn nhau trong phòng chống dịch bệnh giữa địa phương với các tỉnh, thành phố trong cả nước, đặc biệt là các tỉnh, thành phố miền Đông Nam bộ.

Rau, củ, quả mua bán giữa các đầu mối từ Đà Lạt và TP Hồ Chí Minh, các tỉnh Đông Nam bộ thấp hơn giá thị trường 30%. Việc cung ứng nông sản từ Đà Lạt đi các tỉnh, thành thực hiện trên nguyên tắc bình ổn giá. Đồng thời, phát động phong trào hỗ trợ rau, củ, quả miễn phí cho Nhân dân, cán bộ trong khu cách ly, vùng phong tỏa phòng chống dịch Covid-19.

UBND TP Đà Lạt giao Phòng Kinh tế khẩn trương phối hợp với Hội Nông dân thành phố, UBND các phường, xã, Hội Nông dân các phường, xã thống nhất hình thức tổ chức gieo trồng rau ngắn ngày, có hình thức kết nối thu mua phù hợp đảm bảo với giá bình ổn. Trong đó, lập kế hoạch chi tiết, cụ thể để tổ chức thực hiện (tiến hành rà soát xác định cụ thể vị trí, khu vực, diện tích, chủ hộ... làm cơ sở vận động hộ dân sản xuất gieo trồng rau ngắn ngày để đảm bảo nguồn cung ứng cho các tỉnh có dịch theo nhu cầu); hoàn thành nội dung này trước ngày 22/7.

Hội Nông dân TP Đà Lạt được giao chủ động phối hợp với Phòng Kinh tế, Trung tâm Nông nghiệp, UBND và Hội Nông dân phường, xã xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để gieo trồng rau ngắn ngày, có hình thức thu mua đảm bảo với giá bình ổn, kết nối thu mua, đảm bảo vận chuyển kịp thời, chi phí vận chuyển hợp lý, góp phần làm hạ giá thành nông sản cung ứng cho vùng dịch.

Báo Lâm Đồng29741