Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT Đà Nẵng, áp dụng kỹ thuật mạ khay, máy cấy là một trong những giải pháp hữu hiệu để thực hiện được đa mục tiêu như ứng dụng cơ giới hóa khâu gieo sạ, giảm lượng giống, giảm thuốc bảo vệ thực vật (phun thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu bệnh hại), bảo vệ môi trường sinh thái trong sản xuất lúa ở Đà Nẵng.


Ảnh minh họa

 Tại Đà Nẵng, sản xuất lúa với hai vụ chính là Đông Xuân và Hè Thu với diện tích sản xuất lúa hiện nay khoảng 2.690 ha/vụ. Năng suất lúa bình quân đạt từ 58 - ­65 tạ/ha. Để sản xuất lúa có hiệu quả và bền vững, Đà Nẵng đã và đang áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, đồng bộ cơ giới hóa từ khâu làm đất đến thu hoạch, chuyển đổi cơ cấu các giống lúa có chất lượng cao, có khả năng chống chịu sâu bệnh và thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng nhiều mô hình áp dụng phương thức canh tác lúa theo hướng hữu cơ. Năm 2020, diện tích sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại Đà Nẵng đạt gần 350 ha.

Sản xuất lúa theo hướng hữu cơ đã mang lại những hiệu quả nhất định như hạn chế sử dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật, tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng gạo và góp phần bảo vệ môi trường. Mục tiêu hướng đến là dần chuyển đổi canh tác lúa truyền thống sang sản xuất theo hướng hữu cơ và định hướng duy trì và phát triển diện tích sản xuất lúa tại TP Đà Nẵng thành các vùng sản xuất lúa hướng hữu cơ thì việc từng bước đưa kỹ thuật mạ khay, máy cấy vào kỹ thuật canh tác lúa là cần thiết để góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, giá trị sản phẩm, bảo đảm phát triển duy trì hệ sinh thái bền vững, bảo vệ môi trường.

Hiện nay, canh tác lúa ở Đà Nẵng theo phương thức gieo sạ vẫn là chính. Gieo sạ có ưu điểm so với cấy là nhanh và ít tốn công, nhưng nhược điểm là sử dụng giống 80-100 kg/ha, trong khi đó cấy chỉ 35-40 kg/ha; chính mật độ gieo sạ dày nên khó kiểm soát vấn đề cỏ dại và sâu bệnh hại. Do vậy, để thực hiện được mục tiêu của ngành trong những năm tới là tăng diện tích sản xuất lúa theo hướng hữu cơ và hữu cơ đạt 1.200 ha đến năm 2025 và đến năm 2030 đạt 1500 ha thì giải pháp ứng dụng cơ giới hóa trong kỹ thuật mạ khay máy cấy là thực sự cần thiết.

Việc đẩy mạnh đưa cơ giới hóa vào sản xuất là khâu đột phá trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là khâu sản xuất lúa. Đối với Đà Nẵng, cơ giới hóa trong sản xuất lúa tập trung chủ yếu khâu làm đất đạt trên 95%, khâu thu hoạch đạt gần 100%. Riêng khâu gieo cấy chưa áp dụng cơ giới hóa do tập quán canh tác sử dụng kỹ thuật sạ lan bằng tay với chi phí rất thấp, ít tốn công và dễ thực hiện. Năm 2020, Trung tâm Khuyến ngư nông lâm thành phố Đà Nẵng phối hợp với UBND, Hội nông dân xã Hòa Tiến triển khai thí điểm mô hình mạ khay máy cấy trong vụ Hè Thu với diện tích 0,5 ha tại cánh đồng sản xuất lúa theo hướng hữu cơ thôn An Trạch, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang. Mô hình thí điểm sử dụng mạ gieo khay, công cụ cấy cầm tay để làm cơ sở ban đầu đưa vào làm quy mô lớn hơn trong các vụ tới.

Mô hình thực hiện thí điểm bước đầu được địa phương, nông dân đồng tình ủng hộ. Năng suất tương đương so với sản xuất đại trà. Áp dụng kỹ thuật này bước đầu góp phần bảo vệ môi trường sinh thái do không dùng thuốc trừ cỏ và hạn chế sử dụng thuốc hóa học vào phòng trừ sâu bệnh, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo vệ sức khoẻ con người./ 

H. Hà30084