Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND TP.Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch số 145 về việc thí điểm thành lập Tổ tự quản kinh doanh an toàn thực phẩm (ATTP) xung quanh các trường học.Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm tổ chức vận động mỗi cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tạo chuyển biến căn bản tình trạng buôn bán hàng hóa, kinh doanh dịch.vụ ăn uống xung quanh trường học.
Bên cạnh đó xây dựng hình thành nếp sống văn hóa, toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh, hộ kinh doanh thực phẩm an toàn, góp phần đảm bảo sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ATTP của chính quyền cơ sở thông qua triển khai hoạt động của Tổ tự quản kinh doanh ATTP xung quanh các trường học.
Thời gian thực hiện của kế hoạch này được chia làm hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 1: Từ tháng 8/2022 - tháng 9/2022, giai đoạn 2: từ tháng 10/2022 - tháng 7/2023.
Trước mắt UBND TP.Đà Nẵng thí điểm thực hiện tại trường Tiểu học ông ích Đường (phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ) và trường THCS Trần Quốc Tuấn (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang).
Tổ tự quản hoạt động theo nguyên tắc thí điểm thành lập các Tổ tự quản là các cá nhân, hộ kinh doanh theo hình thức "tự nguyện gia nhập, thành lập; tự chủ về kinh phí hoạt động; tự kiểm tra, giám sát” và chịu sự quản lý điều hành của UBND phường, xã...
Khi thành lập, Tổ tự quản phải tổ chức họp hoặc hội nghị thành lập để thông qua nội quy hoạt động và bầu Tổ trưởng, Tổ phó; nội quy hoạt động phải được biểu quyết thông qua theo nguyên tắc đa số; Tổ tự quản có 1 Tổ trưởng và không quá 2 Tổ phó. Sau khi tổ chức họp hoặc hội nghị, Tổ tự quản phải có văn bản gửi UBND xã, phường để công nhận việc thành lập Tổ tự quản, Tổ trưởng, Tổ phó và các thành viên.
Tùy vào tình hình thực tế, Tổ tự quản có thể mời thêm một hoặc một số đại diện của chính quyền địa phương làm thành viên như Công an phường, xã, Quy tắc đô thị, Dân quân tự vệ, Trạm y tế, Tổ bảo vệ trường học, Tổ trưởng hoặc Tổ phó tổ dân phố, Trưởng thôn hoặc Phó Trưởng thôn;...
Tổ tự quản có nhiệm vụ tự tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định về ATTP của các thành viên trong tổ có thực hiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống; tổ chức giám sát các hộ kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố, kinh doanh hàng hóa khác trong khu vực, phạm vi xung quanh trường học về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hàng hóa, phương tiện vận chuyển, bảo quản...; nắm bắt tình hình ATTP, an sinh xã hội, an toàn giao thông trong khu vực xung quanh trường học để phản ánh với Công an và UBND cấp phường, xã./.

 

(Dân Việt)31144