Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT Đắk Nông, trong những năm gần đây, việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, trong việc canh tác hồ tiêu ngày càng được chú trọng, đặc biệt là công tác giống. Các giống hồ tiêu có chất lượng, hiệu quả kinh tế kém được chuyển dần sang trồng các giống có năng suất cao, phẩm chất tốt, thích nghi tốt với điều kiện tự nhiên của Đắk Nông.Các giống được sử dụng trên địa bàn: tiêu Vĩnh Linh; tiêu Lộc Ninh; tiêu Ấn Độ; tiêu Sẻ; tiêu Trâu; tiêu Phú Quốc... nhưng chiếm đa số là giống tiêu Vĩnh Linh và tiêu Sẻ. Trồng hồ tiêu xen canh, sử dụng trụ sống, quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), sử dụng phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học, tưới nước nhỏ giọt, quản lý tài nguyên đất, ngày càng được quan tâm và ứng dụng rộng rãi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, do trình độ canh tác, khả năng tiếp cận và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật chưa đồng đều giữa các vùng sinh thái, vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa dẫn đến hiệu quả kinh tế mang lại từ cây Hồ tiêu trên địa bàn toàn tỉnh chưa đồng đều giữa các vùng, chưa phát huy hết tiềm năng của cây trồng này.

Diện tích hồ tiêu bị bệnh chết nhanh, chết chậm trên địa bàn trong 4 tháng đầu năm 2017 là 501,97 ha chủ yếu là diện tích trồng thuần, trong đó diện tích bị chết là 66,47 ha. Ngoài ra, diện tích tiêu bị bệnh vàng lá rải rác tại nhiều vườn và được người dân phá bỏ để trồng lại nên chưa thống kê được diện tích. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cây bị nhiễm các loại sâu bệnh là do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết năm 2016 và các tháng đầu năm 2017 diễn biến phức tạp, ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa trái vụ liên tục trong giai đoạn cây tiêu cuối thu hoạch, là lúc cây suy yếu, nấm bệnh dễ tấn công và gây hại. Ngoài ra, do người nông dân tự phát trồng tiêu ồ ạt, sử dụng giống, cây trụ không đảm bảo, trồng tiêu trên chân đất không đủ tiêu chuẩn, không áp dụng đúng quy trình kỹ thuật. Để nâng cao năng suất người trồng tiêu còn lạm dụng phân hóa học, thuốc kích thích sinh trưởng, thuốc bảo vệ thực vật, không chú trọng các biện pháp phòng trừ dịch hại ngay từ đầu vụ.

Để hạn chế dịch bệnh gây hại trên cây hồ tiêu thì người dân cần phải thực hiện các biện pháp phòng trừ tổng hợp bệnh chết nhanh, chết chậm đã áp dụng có hiệu quả trên địa bàn như sử dụng giống sạch bệnh, trồng trụ sống để tiêu leo bám, chọn đất thoát nước tốt, làm đất kỹ, dọn sạch tàn dư thực vật; Thường xuyên cắt tỉa những cành vô hiệu, cành lươn, cành sát mặt đất để tạo độ thông thoáng cho vườn cây; Trồng cây họ đậu, cúc vạn thọ giữa hàng tiêu, không trồng xen cây họ cà, bí đỏ; Quản lý tốt việc tưới nước, không để thiếu nước trong mùa nắng và thiết kế các rãnh thoát nước trong vườn tiêu, xung quanh vườn tiêu nhằm thoát nước trong mùa mưa. Tăng cường sử dụng biện pháp canh tác sinh học (bón phân hữu cơ cải tạo đất, sử dụng các chế phẩm sinh học để phòng bệnh...).

Để phát triển bền vững cây hồ tiêu, Sở Nông nghiệp và PTNT Đắc Nông đã đưa ra một số giải pháp phát triển tiêu của tỉnh như phối hợp xây dựng các tiêu chuẩn sản xuất giống hồ tiêu, tập huấn các cơ sở sản xuất giống, chọn cây đầu dòng. Tiến hành công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng nhằm đảm bảo sản xuất giống có nguồn gốc, sạch bệnh. Xây dựng, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật và các mô hình sản xuất Hồ tiêu hiệu quả, bền vững, thân thiện với môi trường (mô hình tưới nhỏ giọt, mô hình quản lý, phòng trừ bệnh chết nhanh, chết chậm bằng biện pháp tổng hợp,...); Xây dựng cơ chế chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư, hỗ trợ người dân sản xuất hồ tiêu theo chuỗi giá trị; Tăng cường công tác quản lý, thanh kiểm tra vật tư nông nghiệp (giống, phân bón, thuốc BVTV) phục vụ cho sản xuất hồ tiêu trên địa bàn; Từng bước chuyển biến nhận thức của người dân sản xuất hàng hoá theo các tiêu chuẩn: VietGAP, GlobalGAP, sản xuất nông nghiệp hữu cơ, kết hợp trồng trọt với chăn nuôi, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường thế giới…./

 

T.Hiền25386