Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ông Nguyễn Quốc Trị, Tổng Cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng cục Lâm nghiệp nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Kế Toại (nongnghiep.vn)

Chiều 11/5, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng bộ Tổng cục Lâm nghiệp có 1 Đảng bộ cơ sở (Đảng bộ Cục Kiểm lâm) và 10 Chi bộ trực thuộc gắn với các đơn vị thuộc khối cơ quan Tổng cục với tổng số 190 đảng viên (trong đó có 5 đảng viên dự bị).

Theo Tổng cục Lâm nghiệp, trong nhiệm kỳ 2015-2020, cùng với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XII, các Nghị quyết Trung ương khóa XII được ban hành kịp thời đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng bộ Bộ NN-PTNT nói chung và Đảng bộ Tổng cục Lâm nghiệp nói riêng trong việc cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, từ năm 2016 đến nay, ngành Lâm nghiệp tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 886 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, trồng rừng tập trung từ 2016 - 2019 đạt 913.900 ha, bình quân 228.000ha/năm. Riêng năm năm 2020 thực hiện 220.000 ha, đạt 100% kế hoạch.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới. Ảnh: Kế Toại. 

Vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp giảm cả về số vụ và mức độ thiệt hại. Từ năm 2016 - 2019, cả nước đã phát hiện 63.726 vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, giảm 36% về số vụ so với nhiệm kỳ trước.

Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng liên tục tăng trong vòng 5 năm qua, từ 12,8 triệu m3 năm 2015 lên 19,5 triệu m3 năm 2019, dự kiến đạt khoảng 21 triệu m3 vào năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT  đánh giá cao những kết quả quan trọng của ngành Lâm nghiệp đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt trong việc bảo vệ sinh thái rừng, phát triển kinh tế lâm nghiệp. Tỷ lệ che phủ rừng, sản lượng gỗ khai thác rừng trồng liên tục tăng, giá trị xuất khẩu gỗ đạt giá trị cao…

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục Lâm nghiệp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Kế Toại. 

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị Đảng bộ Tổng cục Lâm nghiệp cần nhận thức đầy đủ và luôn có ý thức sâu sắc về vai trò, vị trí quan trọng của lâm nghiệp đối với ngành Nông nghiệp. Phát huy mạnh mẽ những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời không ngừng phấn đấu vươn lên, năng động, sáng tạo, hạn chế tối đa khuyết điểm để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Thực hiện tốt các chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Qua đó, góp phần xây dựng nền Nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới.

Đảng bộ Tổng cục Lâm nghiệp có 1 Đảng bộ cơ sở và 10 Chi bộ trực thuộc. Ảnh: Kế Toại. 

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cũng đề nghị cần tiếp tục xây dựng Đảng bộ Tổng cục trong sạch, vững mạnh, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu. Kiên trì thực hiện tốt hơn, hiệu quả cao hơn Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục Lâm nghiệp gồm 11 người. Ông Nguyễn Quốc Trị, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng cục Lâm nghiệp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

nongnghiep.vn28414