Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 16/8, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên môi trường đã đồng tổ chức Diễn đàn trực tuyến cấp cao thường niên năm 2022 trong khuôn khổ Khung đối tác Một sức khỏe (MSK) về phòng chống dịch bệnh từ động vật sang người, giai đoạn 2021-2025.


Quang cảnh Diễn đàn cấp cao thường niên về một sức khỏe phòng, chống dịch bệnh từ động vật sang người

Khung đối tác một sức khỏe giai đoạn 2021-2025 được ký kết ngày 23/3/2022. Tới nay có 32 đối tác thành viên chính thức. Kế hoạch tổng thể quốc gia một sức khỏe về phòng, chống bệnh dịch từ động vật sang người do EU-Việt Nam hỗ trợ được ba Bộ phê duyệt ngày 21/3/2022. Từ khi ký kết tới nay, có trên 50 chương trình, dự án đang được chuẩn bị và triển khai nhằm nỗ lực hỗ trợ triển khai kế hoạch. Cả ba Bộ đánh giá rất cao sự hợp tác và đồng hành của các đối tác phát triển trong nước và quốc tế cho khung đối tác một sức khỏe.

Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến cho rằng, trước bối cảnh dịch COVID-19 chưa chấm dứt, thì dịch bệnh đậu mùa khỉ lại đang diễn biến phức tạp ở một số quốc gia trên thế giới. Hơn bao giờ hết, Đối tác Một sức khoẻ về phòng chống bệnh dịch từ động vật sang người có vị trí và vai trò rất quan trọng trong bối cảnh dịch bệnh từ động vật như hiện nay.

Các lĩnh vực được Chính phủ, các bộ, ngành và các đối tác quan tâm là: giảm thiểu nguy cơ làm phát sinh và lan truyền tác nhân gây bệnh trong mối tương tác con người- động vật- hệ sinh thái; tăng cường quản lý an toàn thực phẩm, quản lý, giám sát và ngăn chặn kháng kháng sinh; phục hồi, tái thiết và kiểm soát rủi ro dịch bệnh mới nổi và tái nổi gây ra; kiểm soát tác nhân môi trường có khả năng ảnh hưởng đến sức khoẻ con người, động vật và thực vật.

Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, với vai trò là cầu nối quan trọng giữa Bộ NN-PTNT, Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường với các nhà tài trợ và các đối tác phát triển, Đối tác Một sức khỏe luôn nỗ lực không ngừng trong việc thúc đẩy các hoạt động phối hợp liên ngành ở cấp cao và vận động sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, hỗ trợ Việt Nam hội nhập sâu rộng với các sáng kiến Một sức khỏe trong khu vực và trên thế giới. Từ đó góp phần nâng cao năng lực quốc gia trong phòng chống các bệnh truyền nhiễm mới nổi.

Nhấn mạnh những ưu tiên cấp bách liên quan tới Khung đối tác "Một sức khỏe", Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến cho biết đây là cơ hội để các bên liên quan kiến nghị và đề xuất các giải pháp qua đó xác định các khó khăn, vướng mắc cần có sự can thiệp về chính sách nhằm đưa ra những giải pháp phù hợp. 

Các tham luận tại Diễn đàn tiếp tục khẳng định cam kết của các bên trong việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phòng chống dịch bệnh từ động vật sang người và tăng cường vai trò đầu mối, chủ trì của Bộ NN&PTNT về phòng chống dịch bệnh từ động vật sang người. Bên cạnh đó, các ý kiến nhấn mạnh vai trò của Văn phòng Điều phối Một sức khỏe trong việc điều phối đối tác và các bên liên quan để hỗ trợ và kiến nghị các giải nhằm tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến việc chuẩn bị triển khai các hoạt động, chương trình Một sức khỏe nhằm thực hiện tốt chức năng, mục tiêu của Khung đối tác một cách hiệu quả.

Tại diễn đàn, ba Bộ đồng chủ trì đều khẳng định: Khung đối tác một sức khỏe giai đoạn 2021-2025 được quản lý theo phương pháp có sự tham gia, chủ thể chính là các đối tác quốc tế, trong nước, các tổ chức dân sự, xã, hội, tư nhân, tổ chức phi chính phủ phối hợp với các cơ quan chính phủ của Việt Nam, dưới sự điều phối, kết nối mạng của Văn phòng điều phối MSK để khung đối tác được thực hiện thuận lợi, phù hợp với nhu cầu và tình hình thế giới và Việt Nam về hợp tác một sức khoẻ; coi nhiệm vụ điều phối MSK là nhiệm vụ thường xuyên của ba Bộ; sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu, học hỏi và hỗ trợ tốt nhất cho các hoạt động MSK…

Về phía các đối tác phát triển, Bà Kristina Buende- trưởng Bộ phận hợp tác của EU tại Việt Nam; Ngài Patrick, Phó đại diện thường trực UNDP tại Việt Nam, Ngài Micheal Olery, USAID tại Việt Nam... vv... và các đại diện cấp cao của các tổ chức quốc tế như WHO, các cơ quan phi chính phủ, các đối tác tư nhân... đều cam kết cao đồng hành và hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong việc phòng, chống bệnh dịch từ động vật sang người sử dụng phương pháp tiếp cận MSK, thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu trong Kế hoạch tổng thể quốc gia về MSK, giai đoạn 2021-2025;

Hội nghị tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phòng, chống dịch bệnh từ động vật sang người; và tăng cường vai trò đầu mối, chủ trì của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với Khung đối tác MSK về phòng, chống dịch bệnh từ động vật sang người, nhấn mạnh vai trò đầu mối của Văn phòng điều phối MSK trong việc điều phối đối tác và các bên liên quan, hỗ trợ, kiến nghị các giải pháp nhằm tháo gỡ những vướng mắc liên quan tới việc chuẩn bị, triển khai các hoạt động, chương trình MSK nhằm thực hiện tốt chức năng, mục tiêu của khung đối tác một cách hiệu quả.

Tại diễn đàn, các đối tác phát triển cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong phòng chống dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người bằng cách sử dụng phương pháp "Một sức khỏe", thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu trong Kế hoạch tổng thể quốc gia về sức khỏe giai đoạn 2021-2025. Đồng thời mong muốn các quốc gia là đối tác thành viên cùng thúc đẩy toàn diện các lĩnh vực "Một sức khỏe" trong mối tương tác giữa con người với thực vật, động vật và hệ môi trường sinh thái, đặc biệt coi trọng cả sức khỏe thực vật trong nội dung Khung đối tác để đảm bảo tính toàn diện.

BBT tổng hợp31030